spłata długu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
spłata długu - strona 1 spłata długu - strona 2 spłata długu - strona 3

Fragment notatki:


IX. Spłata długu. Udzielono kredytu na kwotę 8.000 PLN. Ma on być spłacony w 6-ciu równych comiesięcznych kwotach płatności. Nominalne oprocentowanie kredytu wynosi 24 %. Jaka powinna być wysokość comiesięcznej kwoty płatności.
2. Spłata kredytu S = 8.000 PLN ma zostać dokonana w 24 miesięcznych ratach przy r=20%. Jaka wersja spłaty jest korzystniejsza dla klienta:
w równych kwotach płatności,
w równych ratach kapitałowych?
3.Sporządź plan umorzenia kredytu w kwocie 15.000 PLN przy nominalnej stopie procentowej 15%. Ma on zostać spłacony w trzech jednakowych kwartalnych kwotach płatności.
4. Kredyt w wysokości 50.000 PLN ma zostać spłacony w pięciu równych rocznych ratach kapitałowych, przy nominalnej stopie procentowej 16%. Równocześnie ustalono, że okres spłaty kredytu rozpoczyna się po upływie 2 lat od chwili jego zaciągnięcia. Sporządzić plan amortyzacji tego kredytu jeżeli:
w okresie dwóch pierwszych lat odsetki nie będą spłacane,
w ciągu pierwszych dwóch lat odsetki będą spłacane.
5.Zaciągnięto kredyt w wysokości 25.000 PLN na okres 1 roku. Karencja w spłacie kapitału wynosiła 3 miesiące. Kredyt był spłacany w ratach kapitałowych o równej wysokości na koniec każdego kwartału. Sporządź plan jego umorzenia, jeżeli stopa procentowa w ciągu pierwszych 6 miesięcy wynosiła 15 %, po czym wzrosła do 18 %.
6.Uzgodniono, że kredyt w wysokości 100 mln PLN i rocznej stopie procentowej 9 % będzie spłacany w równych ratach 20 mln zł na koniec każdego roku dopiero po upływie 3 lat. Po ilu latach dług zostanie spłacony, jeżeli:
w okresie karencji nie były spłacane odsetki od długu,
w okresie karencji były spłacane odsetki od długu.
7.Według umowy kredytowej dłużnik miał spłacić 250 jp. W 6 równych płatnościach rocznych przy rocznej stopie procentowej 20 %. Po spłaceniu 4 rat dłużnik zwrócił się z prośbą o obniżenie stopy procentowej do 15 %. Wierzyciel wyraził zgodę, pod warunkiem uiszczenia przez dłużnika opłaty karnej w wysokości dziesiątej części wartości dotychczasowej płatności. Należy:
ułożyć tabelę planu spłaty długu (uwzględniającą dokonaną konwersję),
ocenić opłacalność przeprowadzonej konwersji dla dłużnika,
wyznaczyć opłatę karną, przy której konwersja jest opłacalna dla dłużnika.
8. Pewien dług miał zostać spłacony w czterech równych rocznych kwotach płatności po 95 euro każda, przy stopie procentowej 10 %. Po spłaceniu dwóch rat zmieniono warunki na spłatę reszty długu w trzech równych rocznych ratach kapitałowych Ułożyć tabelę planu spłaty długu.


(…)

… z kapitału zainwestowanego w 100 akcji kupionych po 5 zł, jeżeli wypłacona dywidenda wyniosła 10 % ceny zakupu, a aktualna cena rynkowa po upływie 1 roku wynosi 7 zł.
Ćwiczenie 2
Ile wynosi zysk netto na 1 akcję, jeśli kwota wypłaconej dywidendy jest równa 100 tys. zł, a ilość akcji zwykłych i uprzywilejowanych wynosi po 100 szt. Stopa dywidendy dla akcji zwykłych została uchwalona przez WZA w wysokości 10 %, a dla akcji uprzywilejowanych 15 %.
Ćwiczenie 3
Kapitał akcyjny spółki składa się z 200 tys. akcji o wartości rynkowej 60 zł każda. WZA przyjęło uchwałę o emisji 100.000 akcji na prawach poboru o cenie emisyjnej 45 zł każda. Ile wynosi teoretyczna wartość prawa poboru ?
Ćwiczenie 4
Kapitał akcyjny spółki dzieli się na 500 tys. akcji. Cena rynkowa akcji wynosi 40 zł. Spółka decyduje się na zwiększenie kapitału zakładowego o połowę poprzez nową emisję akcji na zasadach prawa poboru. Jeśli cena emisyjna podana przed dniem ustalenia prawa poboru wynosi 7 zł, podaj ile wyniesie: teoretyczna wartość prawa poboru oraz kurs odniesienia dla akcji po ustaleniu prawa do poboru.
Ćwiczenie 5
Akcjonariusz dysponuje 17 % akcji uprzywilejowanych co do głosu jak 1:5. Ile głosów posiada on na WZA, a ile pozostali…
… swap procentowy, w którym każda ze spółek w takim samym zakresie skorzysta z zawartej umowy.
Spółkom A i B zostały zaoferowane następujące stałe stopy procentowe dla kredytów denominowanych w dolarach USA oraz w funtach szterlingach:
Wyszczególnienie
dolary
funty
Spółka A
8,0 %
11,6 %
Społka B
10,0 %
12,0 %
Zaproponuj swap walutowy, który umożliwiłby obydwu spółkom zaoszczędzenie identycznej wielkości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz