Statystyka matematyczna estymacja przedziałowa - strona 4

Zagadnienia ze statystyki

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1575

1. Wyjaśnij różnice między statystyką opisową a statystyką matematyczną. 2. Zdefiniuj następujące...

Statystyka - Pomoc egzamin

  • Politechnika Warszawska
  • dr Jędrzej Stanisławek
  • Statystyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1540

estymatora wnatomiast w metodach estymacji populacji. przedziałowej oceną parametru nie Estymacja: nazywamy...

Estymacja przedziałowa - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Marek Mieczysław Sokolski
  • Statystyka inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

Estymacja przedziałowa Średnia arytmetyczna i wariancja z próby są tzw. estymatorami punktowymi...