Stare i nowe - strona 6

Zasady budżetowe- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Stolorz-Krzisz
 • Procedury budżetowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

jeszcze się to nie zdarzyło. Sprzeczna z zasadą jedności formalnej - 2 budżety (stary i nowy). 2 Podział rodzajowy...

Obszary rozwoju.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rajmund Foryś
 • Teoria wychowania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1519

z którego można rozpocząć rozwój nowej wyższej formy zachowania. *Trzecia faza kryzysu, regres- konflikt starego z nowym...

New World- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

. Jak potwierdziły badania ludziom nie podobają się już kuchenki starego typu. Nowe rozwiązania produkcyjne pozwalają...

Wykład - kontakty ZSRR

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924

Washington w swym ostatnim orędziu mówił o istnieniu Starego i Nowego Świata, i odrębnościach między nimi. 19...

Bardesanes, Karpokrates, Marcjon i Mani

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

się do podstawowych antytez pomiędzy wiarą i prawem, łaską i sprawiedliwością, Starym a Nowym Testamentem. Podstawową...

Pojęcie i zadanie patrologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

nienaruszonych praw, zdrowych obyczajów i nieskażonej tradycji. 2. W Starym i Nowym Testamencie W Biblii termin...