Stanisław August Poniatowski - strona 10

Historia administracji

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Historia administracji
Pobrań: 532
Wyświetleń: 5719

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W czerwcu 1764 r. sejm powołał jednomyślnie Komisję Skarbową...

Zjawisko władzy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 693

ZJAWISKO WŁADZY, WŁADZA POLITYCZNA I PAŃSTWOWA Władza - stosunek społeczny między dwiema jednostkami, między jednostką a grupą lub między dwiema grupami, polegający na tym, że jedna ze stron może w sposób trwały i uprawniony zmuszać drugą ze stron do określonego postępowania oraz posiada środki zap...

Egzamin Historia Myśli pedagogicznej

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 • prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 4977

do 1914 /wybuch I wojny światowej/. ZADANIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w 1773 Stanisław august Poniatowski...

Artykuły Henrykowskie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2016

Patriotycznego; wielu autorów: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, sekretarz królewski...

Collegium Nobilium w Warszawie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1281

szacunkiem Stanisław Konarski w szczególny sposób został wyróżniony przez króla Stanisława Augusta...

Historia myśli pedagogicznej(sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • R. Bednarz- Grzybek
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1176

z podr „gramatyka łacińska” Wychowanie obywatelskie Korpus Kadetów- szkoła rycerska Stanisława Augusta...