Stan szklisty - strona 26

Histolgia i biofizyka

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Histolgia i biofizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3115

śródmiąższowe? 1. jak odżywiana jest chrząstka szklista? 2. co to jest grupa izogeniczna? 3. narysować...

Minerały i skały - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Beata Szot
 • Materiały budowlane
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1323

są to pierwiastki występujące w stanie rodzimym, jak diament, grafit, siarka, złoto, srebro, niekiedy miedź...

Biochemia funkcjonalności tkanek

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Kamila Stach
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2863

białek w osoczu zwiększa się podczas ostrych stanów zapalnych lub wtórnie w następstwie pewnych rodzajów...

Skały- ćwiczenia

 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1400

drobnokrystaliczną albo szklistą Dzielimy je na trzy rodzaje skał magmowych ;kwasowe,obojętne zasadowe.Przy...

Mineralogia i petrografia - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Surowce mineralne i chemiczne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4424

pierwiastków lub związków chemicznych, w warunkach normalnych o stałym stanie skupienia, powstała w wyniku...

Apertyzacja-wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Apartyzacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1309

szkliste, lśniące (a nie matowe). Problemy dla technologa: woda w autoklawie - miękka (aby nie osadzał...

Żelazo - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 994

platynowych, grafitowych lub z węgla szklistego. Miareczkowanie biamperometryczne wykorzystywane jest głównie...

Wietrzenie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553

się lub pękanie skał jednoskładnikowych oraz skał o strukturze szklistej na łuski lub płytki. Rozpad blokowy. Ad 3...