Wietrzenie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wietrzenie - omówienie - strona 1 Wietrzenie - omówienie - strona 2 Wietrzenie - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wietrzenie
Mechaniczne i Chemiczne
Rumosz Wietrzelina
Wietrzenie zależy od:
rodzaju skały macierzystej
klimatu
uprzemysłowienia regionu rzeźby terenu
czynników biologicznych wieku skał
Ad 1.Rodzaj skały macierzystej Struktura i tekstura skał, skład mineralny , formy występowania. Należy uzasadnić wpływ powyższych czynników na podatność na wietrzenie.
Ad 2.Klimat zmiany temperatury 0 ˚C -nasłonecznienie wpływa na: krystalizację soli najczęściej węglanów, siarczanów i chlorków, wysychanie, utlenianie oraz rozwój szaty roślinnej - korzenie rozsadzają skały. Rośliny obumierają i rozkładają się czemu towarzyszy powstawanie kwasów. Kwaśne wody ( zawierające dwutlenek węgla) przyspieszają degradację niektórych skał lub ich składników.
Wysychanie skał ilastych powoduje pękanie na skutek skurczu.
W wysokich temperaturach, na skutek rozgrzewania i schładzania powierzchni skał zachodzi:
Rozpad skał ziarnistych na ziarna.
Łuszczenie się lub pękanie skał jednoskładnikowych oraz skał o strukturze szklistej na łuski lub płytki.
Rozpad blokowy.
Ad 3. Uprzemysłowienie regionu Cząstki pyłów wraz z metalami ciężkimi jak kadm, chrom, ołów, miedź, mangan, żelazo i inne agresywne składniki np. tlenki siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla łącząc się z wodą atmosferyczną tworzą odpowiednie kwasy dostają się do wody gruntowej wraz z wodą atmosferyczną. „kwaśne deszcze
Źródłem agresywnych składników może być również: Niewłaściwe eksploatowane składowisko odpadów, Odprowadzanie ścieków wprost do gruntu lub zbiorników wodnych, W rezultacie czego w gruncie zachodzą reakcje chemiczne, które doprowadzają do rozkładu lub rozpuszczania skał naturalnych (lub ich składników).
Najważniejsze składniki nadające agresywny charakter wodzie:
kwas węglowy ▪ kwasy siarkowe tlen ▪ dwutlenek węgla siarkowodór ▪ tlenki azotu
amoniak ▪ substancje organiczne
bakterie
Ad 4. Rzeźba terenu
Erozja i wypłukiwanie.
Ad 6. Wiek skał
Im dłużej czynniki wietrzenia działają na skały tym jest znaczniejsze ich zniszczenie.
Wietrzenia chemiczne:
Utlenianie
Np. przejście siarczków (FeS2) w siarczyny lub związków żelaza o niższej wartościowości związki o wyższej wartościowości

(…)

… chemiczne:
Utlenianie
Np. przejście siarczków (FeS2) w siarczyny lub związków żelaza o niższej wartościowości związki o wyższej wartościowości
Redukcja Np. siarczanów do czystej siarki
Uwodnienie
Np. przejście anhydrytu w gips
Odwodnienie
Np. Gips przechodzi w anhydryt
Uwęglanowienie np. Kaolinizacja
np Kaolinizacja ortoklazu, anortytu i innych
glinokremianow - powstawanie mineralow ilastych
Krasowienie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz