Stan natury - strona 9

Doktryny- zagadnienie John Locke

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 448

i utylitaryzmem, był związany z działalnością wigów; obraz stanu natury był epoką pomyślności, równości...

Teoria decyzji - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Rusiecki
 • Techniki wspomagania decyzji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1540

wykluczające się wyniki rzeczowe są niezależne od decydenta i dlatego nazywa się je stanami natury. Oczekiwany...

Antropologia - zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Antropologia społeczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2107

kształtuje dychotomię dzikość - cywilizacja, - Thomas Hobbes: stan natury to wojna każdego z każdym. Umowa...

Filozofia prawa - ćwiczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

społeczna wg Hobbesa : - stan natury - był stanem wojny wszystkich ze wszystkimi i spowodował związany...

Skrypt pojęciowy alfabetyczny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1008

pesymistyczną wizję stanu natury przedstawił: c)Hobbes Najlepszym ustrojem dla Monteskiusza była: b) monarchia...

Husytyzm - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1239

. Obok Spinozy to dzieło Grocjusza. Szkoła prawa natury. Kategorie intelektualne; stan natury, umowa społeczna...

Wiek XVII- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

też jest sława posiadania takiej cechy”) Stan natury: gdy ludzie kierowali się wyłącznie swymi wrodzonymi...