Doktryny- zagadnienie John Locke

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryny- zagadnienie John Locke - strona 1 Doktryny- zagadnienie John Locke - strona 2

Fragment notatki:

19. JOHN LOCKE
twórca liberalizmu politycznego, kierował się zasadami empirycznymi, racjonalizmem i utylitaryzmem, był związany z działalnością wigów; obraz stanu natury był epoką pomyślności, równości i szczęścia, ludzie nie byli zdemoralizowani, podporządkowywali się prawu natury dzięki rozumowi, który jest jego źródłem, prawa naturalne to podmiotowe prawa człowieka, czyli zachowanie swojej własności (życia, mienia, wolności) oraz karanie łamiących je; przesłanką powstania państwa była konieczność karania przestępców, ryzyko zamętu z powodu sądzenia własnych spraw; u Locke'a społeczeństwo jest pierwotne wobec państwa, umowa społeczna składa się z aktu utworzenia społeczeństwa a później powołania władzy przez nie, zerwanie umowy z władzą nie niweczy społeczeństwa; pierwotna wobec wszystkiego jest jednostka; celem umowy było więc umocnienie naturalnych praw do życia, własności, wolności; umowa oddaje tylko uprawnienie karania przestępców, dzięki niej możliwe jest korzystanie z własności w pokoju; państwo może w tym celu tworzyć prawo i je egzekwować, ale nie może naruszać praw podmiotowych; państwo jest więc stróżem, nie ingeruje w sprawy religii, kultury, gospodarki; sformułował tezy o prymacie praw naturalnych jednostki i zasady indywidualizmu, ideę szacunku dla władzy reprezentującej interes bogatych, opór wobec władzy łamiącej prawa jest złem ostatecznym, lepiej zapobiegać tyranii: monarchia z podziałem władzy (władza ustawodawcza, wykonawcza - rządzenie i sądownictwo - oraz federacyjna), najwyższa jest ustawodawcza, inne pochodzą od niej i są jej podległe, nie jest jednak suwerenna wobec jednostki; parlament powinien reprezentować jak największy odsetek społeczeństwa, decydować większością, jednak wybory powinny być cenzusowe (równość nie dot. prawa pozytywnego); ważna jest równowaga sił społecznych (Izba Gmin i Izba Parów).
Stan Natury - 1) stan wolności i względnej pomyślności; 2) zupełna równość; 3) o treści Pr. decyduje rozum; 4) każdy ma pr. karać naruszycieli swego pr. pod.; 5) ludzie ustanowili rząd, bo nie jest celowe, by byli sędziami we własnej sprawie; Umowa Społeczna - 1) priorytet jednostki przed p.; 2) pr. jest tworem sztucznym; 3) wszelkie pr. nat. są zachowane, na p. przekazano pr. represjonowania gwałcicieli Tyc pr.; 4) Funkcje pr.: tworzenie pr. poz., egzekwowanie ich, obrona na zewnątrz;
Dwa akty umowy: 1) umowa między jednostkami (powołuje społeczeństwo), 2) umowa społ. z władzą (powołuje p.); obalenie wł. nie niszczy całego porządku społ.;
Umowa społeczna według Johna Locke'a: przyczyny jej zawarcia, treść i skutki. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz