Szkoły prawa natury

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkoły prawa natury - strona 1 Szkoły prawa natury - strona 2 Szkoły prawa natury - strona 3

Fragment notatki:

SZKOŁY PRAWA NATURY - XVII w . wiek rozumu , ludzie nie posługiwali się metodą historyczną ani empiryczną (jak w renesansie) - konstrukcje teoretyczne, wzory, schematy (tzn. co mogłoby się stać), pewne formuły jak w matematyce - sięga się do nauk przyrodniczych („Matematyka królową nauk”) - poszukiwanie prawideł, którymi rządzi się świat - istnieją pewne reguły, „trzeba rozproszyć chmury”, wyciąga się wnioski z otaczającej rzeczywistości - idea umowy społecznej (to teoria!!) - nowożytna szkoła prawa natury (była też starożytna Hippiasz z Elidy, stoicyzm, Cyceron odrodzenie pewnych poglądów starożytn.)
HUGO GROCJUSZ - ur. w XVI w ., Niderlandy, uzyskał azyl na dworze Ludwika XIII - czas wojen religijnych - chodziło o to by stworzyć reguły, których władza naruszać nie może (oprzeć je na fundamencie) - prawa w znaczeniu eksplikatywnym są takie jak w sensie normatywnym - punktem wyjścia jest NATURA CZŁOWIEKA („apetyt społeczny”- apetitus societatis ; pragnienie bycia z innymi)
PRAWO NATURY ( 4) Własność prywatna Pacta sunt servanda Konieczność naprawienia szkody wyrządzonej z własnej winy
Pewne czyny muszą być uznane za przestępstwa i muszą być karane
UPRAWNIENIA NATURALNE (3)
Wolność (władza nad sobą)
Władza nad innymi ( potestas in alios )
Władza nad rzeczami ( potestas in res )
- wniosek z tego jacy jesteśmy - takimi prawami ma się rządzić ludzkość (4)
Grocjusz- twórca nowożytnej teorii praw podmiotowych - prawo przez ludzi tworzone musi być zgodne z prawem natury - def. PAŃSTWA - wspólnota ludzi wolnych, naturalna i doskonała, która kieruje się prawem natury
UMOWA SPOŁECZNA Geneza: intensyfikacja kontaktów handlowych (wiek XVII ); instytucja umowy z prawa rzymskiego! Umowa- czynność prawna obejmująca co najmniej 2 oświadczenia woli, liberalizm w wąskim zakresie; wpisała się w rodzącą się indywidualistyczną świadomość Europejczyków. Określenie charakteru ustrojowego.
L w - równorzędne podmioty (lud) (władza) - każda ze stron związana postanowieniami umowy - pactum submissionis (umowa o podporządkowaniu)
U GROCJUSZA: 1) równość stron 2) swoboda kontraktowania
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz