Szkoła prawa natury

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkoła prawa natury  - strona 1 Szkoła prawa natury  - strona 2 Szkoła prawa natury  - strona 3

Fragment notatki:

SZKOŁA PRAWA NATURY Konstrukcja prawa natury Powoływanie się na prawo natury równoznaczne niemal w każdym przypadku z próbą oparcia się na stałym i niezmiennym systemie wartości, wspólnym ogółowi członków danego społeczeństwa. Zawsze też przedstawiano je jako prawo stałe i wyższego rzędu w stosunku do relatywnego i podporządkowanego woli grupy rządzącej prawa stanowionego
Poznajemy je za pomocą rozumu
Stan natury to okres, w którym ludzie kierowali się wyłącznie normami prawa natury i nie byli jeszcze połączeni więzami społecznymi i państwowymi. Z kolei umowa społeczna to akt dobrowolnego zrzeszenia się wszystkich ludzi i powołania władzy zwierzchniej. Umowa kreuje zorganizowane społeczeństwo oraz państwo
Stan natury
Rzecznicy silnej władzy monarszej - stan permanentnej walki
Rzecznicy tendencji liberalnych - stan idealnej harmonii i szczęścia
Umowa społeczna
Fakt historyczny
Albo hipoteza robocza dostarczająca najbardziej racjonalnego wyjaśnienie motywów utworzenia organizacji państwowej Hugo Grocjusz (1583-1645) Prawo natury ma tak zasadniczy charakter i tak bardzo związane jest z niezmienną naturą człowieka, że nawet Bóg nie mógłby go zmienić; ale utożsamia je z prawami matematyczno-przyrodniczymi
Normy prawa natury
Nienaruszanie cudzej własności
Wynagradzanie szkód
Dotrzymywanie umów
Ponoszenie kary za popełnione przestępstwa
Suwerenem jest naród, ale wówczas gdy deleguje on swe prawa na jednostkę, bądź też grupę osób, jest już na stałe związany swą decyzją, chyba że monarcha swym działaniem naruszy zasady umowy społecznej
Własność prywatna rezultatem umowy miedzy ludźmi
Wolność przemysłu i handlu
Kwestionuje prawo papieża do decydowania o sferach wpływów w świecie
Broni kapitalistycznej zasady zysku i bogacenia się
Dopuszczalne wojny sprawiedliwe - w celu ochrony lub urzeczywistnienia słusznego prawa Tomasz Hobbes (1588-1679) Przywiązywał wagę do silnej władzy państwowej
Materializm mechanistyczny; człowiek podlega tym samym prawom co przyroda, a jego psychika jest jedną z odmian ruchu mechanicznego
Człowiek z natury zły; stan natury - egoizm, powszechna wojna
Umowa tworzy państwo, które odwołując się do przymusu i strachu potrafi zapewnić człowiekowi bezpieczeństwo; z tym momentem ginie naturalna wolność ludzi
Warunków raz zawartej umowy nie można zmieniać - zmiana formy rządów nie wchodzi w rachubę, poddani mają tylko takie prawa jakich udzieli im państwo
Kontrakt społeczny to kontrakt totalny, ale zarazem racjonalnie uwzględniający fundamentalne interesy każdej jednostki


(…)

… się z 2 aktów: 1ego, który konstytuuje społeczność jako jednolity organizm, którego działanie określają wola i decyzje większości oraz 2ego, tworzącego konkretną władzę państwową
Ograniczona monarchia konstytucyjna - ludzie rezygnują na rzecz władzy państwowej jedynie z naturalnego prawa represjonowania gwałcicieli praw naturalnych, zachowują natomiast naturalne prawo do wolności, życia i własności
Lud…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz