Stan natury - strona 10

ROUSSEAU

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 882

do degeneracji obyczajów. Uważał, że jest straszna niesprawiedliwość. Uważał, że w stanie natury żyliśmy...

Główne idee liberalizmu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1302

Główne idee liberalizmu; stan natury i umowa społeczna wg J. Locke`a; uzasadnienie prawa własności...

Test 3 z 4- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 602

, organizującym ład społeczny teorią dobra wspólnego projektem państwa idealnego 34. W stanie natury wg. J...

Teoria_decyzji zadania - ćwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1274

z realizacji 3 opcji strategicznych A1−A3 w warunkach 3 możliwych do zaistnienia stanów natury. Określ...

Natura cudu greckiego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

nie występuje w każdym społeczeństwie); stan natury jest stanem niezgody i rywalizacji; Zeus sprowadził na ludzi...

Prawo natoru i John Locke - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

. Operuje pojęciami stan natury, umowa społeczna jako konstrukcja hipotetyczna, fakt historyczny. Państwo...