Teoria_decyzji zadania - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria_decyzji zadania - ćwiczenia  - strona 1

Fragment notatki:


  …………………                                                                                        TEORIA DECYZJI   1. (9.1skrypt)    Tabela  przedstawia  możliwe  do  osiągnięcia  dochody  z  realizacji  3  opcji  strategicznych  A1−A3  w  warunkach 3 możliwych do zaistnienia stanów natury. Określ najkorzystniejszą strategię, zbuduj drzewo decyzyjne.    Stan natury  Prawdopodobieństwo  Dochody (tys. zł)  A1  A2  A3  S1  S2  S3  0,3  0,5  0,2  1000  -100  -2000  0  0  0  -400  100  500    2.  Pewna firma zastanawia się nad budową nowej fabryki i rozpoczęcia produkcji na masową skalę pewnego produktu.  Ponieważ  istniej  pewne  ryzyko  tej  inwestycji  zastanawia  się  nad  wcześniejszą  budową  małego  zakładu  doświadczalnego,  którego  działalność  ułatwiłaby  lepszą  ocenę  sytuacji  co  do  opłacalności  fabryki  i  rozpoczęcia  produkcji masowej. Koszt wybudowania tego zakładu ocenia się na około 350 000 $. Menedżerowie ocenili, że jeżeli  zostanie  wybudowany  doświadczalny  zakład  to  z  prawdopodobieństwem  równym  0,8  ma  szanse  na  przyniesienie  wysokich  korzyści  i  z  prawdopodobieństwem  0,2  –  strat.  Jeśli  zakład  doświadczalny  wykaże  opłacalność  nowego  produktu,  to  menedżerowie  przypisali  prawdopodobieństwo  0,85  przynoszenia  wysokich  zysków  fabryki.  Jeśli  opłacalność  zakładu  doświadczalnego  będzie  niska,  to  szansa  na  to  aby  fabryka  przynosiła  zyski  wynosi  tylko  0,1.  Ostatecznie,  menedżerowie  oszacowali,  że  bez  zakładania  zakładu  doświadczalnego  szansa  na  to  aby  fabryka  przynosiła  zyski  wynosi  0,7.  Jaką  decyzję  należy  podjąć?  Budować  fabrykę,  nie  budować  czy  też  założyć  wcześniej  mały  zakład  doświadczalny?  Jeśli  fabryka  przyniesie  zyski  to  wyniosą  one  12.250.000  $,  natomiast  strata  jest  szacowana na 1.525.000 $.    3.   (9.3  skrypt)    Zarząd  spółki  handlowej  rozważa  celowość  budowy  nowego  kompleksu  handlowego.  Dysponuje  się  danymi  wskazującymi,  iż  uruchomienie  kompleksu  spowoduje  z  prawdopodobieństwem  20%  spadek  zysku  spółki  o  300 000 zł i prawdopodobieństwem 50% wzrost zysku o 150 000 zł. Szansa, że zysk się nie zmieni, wynosi oczywiście  30%.  Równocześnie  szacuje  się,  iż  prawdopodobieństwo  otrzymania  zezwolenia  na  budowę  kompleks  w  intratnym 

(…)

…, co można wykonać z prawdopodobieństwem sukcesu 80% (jeżeli nie będzie taksówki w
pobliżu, Leszek już nie zdąży). Aby ponaglić kierowcę, Leszek może wręczyć napiwek w wysokości 20 zł, co zwiększy
szanse na dotarcie na czas do 85% (w przeciwnym wypadku tylko 70%).
Jaką decyzję powinien podjąć Leszek?
5. a) Poszukiwacz ropy musi podjąć decyzję, czy rozpocząć wiercenie szybu naftowego w pewnym miejscu przed
wygaśnięciem licencji na wykonywanie odwiertów.
Koszt wiercenia wynosi 200 tys. dol., całkowite zyski (bez uwzględnienia kosztów wierceń) w przypadku natrafienia na
ropę – 800 tys. dol. Prawdopodobieństwo natrafienia na ropę jest równe 0,4.
b) Powiedzmy, że przed dokonaniem odwiertu możemy przeprowadzić test sejsmiczny pozwalający na bardziej
precyzyjną ocenę warunków geologicznych działki. Test ten pozwala…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz