Przykładowe zadania z mikroekonomii

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe zadania z mikroekonomii - strona 1 Przykładowe zadania z mikroekonomii - strona 2 Przykładowe zadania z mikroekonomii - strona 3

Fragment notatki:

Zad. 1 Jan Nowak wraz z synem prowadzi zakład rzemieślniczy znajdujący się w domu. Utarg całkowity w ostatnim roku wyniósł 120 tys., a koszty księgowe 50tys. Kapitał finansowy zaangażowany w działalność zakładu w ciągu minionego roku wynosił 20tys. Rynkowa stopa procentowa kształtowała się na poziomie 20%. Obaj Nowakowie mieli możliwość podjąć pracę na etacie w jednym z dwóch przedsiębiorstw w ich mieście. Korzystając z możliwości jeden zarobiłby 45tys. a drugi 50tys. Gdyby wynajęli lokal, w którym prowadzą działalność zarobiliby 10 tys.
Proszę dokonać wyliczenia: rachunku zysku w ujęciu księgowym
rachunku zysku w ujęciu ekonomicznym
Zysk księgowy = Utarg całkowity - koszty księgowe
Zysk ekonomiczny = Utarg całk. - koszty księgowe - koszty alternatywne
Łączne koszty ekonomiczne = koszty księgowe + koszty alternatywne
rachunek zysku w ujęciu księgowym
Uc = 120 tys.
k. księgowe = 50 tys.
Zysk/strata = 120 tys. - 50 tys. = 70 tys. zysk księgowy
rachunek zysku w ujęciu ekonomicznym
Uc = 120 tys.
k. księgowe = 50 tys.
Koszt alternatywny kapitału finansowego = 20 tys. + 20% z 20 tys. = 24 tys.
Koszt alternatywny kapitału rzeczowego = 10 tys.
Koszt alternatywny pracy własnej = 45tys. + 50 tys. = 95 tys.
Łączne koszty alternatywne = 24tys.+10tys.+95tys.= 129tys.
Łączne koszty ekonomiczne = 50tys.+129tys.=179tys.
Zysk/strata = 120tys. - 50tys. - 129tys. = - 59tys. zysk(strata) ekonomiczny
(czyli bardziej się im opłaca zamknąć własny interes i pracować na etacie)
zad.2
Dyrektorzy finansowi firmy „Kubuś” mają dwa warianty: (który się bardziej opłaca):
W1) otworzyć 3 wytwórnie soków o następujących siłach wytwórczych: Tarnów 20 000 litrów, Rzeszów 10tys.litów, Przemyśl 6tys. litrów na tydzień. Gdzie przeciętny koszt zmienny wyprodukowania jednego litra wynosi 80gr. A koszty stałe to kolejno 8tys. 5tys. I 3tys. zł. W2) wytwórnia w Krośnie o mocy produkcji 40tys. Litrów na tydzień, gdzie PKZ to 1zł a koszt stały to 10tys. Zł
Cena rynkowa jednego litra soku wynosi 2zł.
Wyliczyć: Uc, KS, KZ, Kc, zysk/stratę
Przeciętny Koszt Zmienny x Produkcja = Koszt Zmienny
KZ = PKZ x Q, PKZ = KZ / Q
wariant 1 (czyli 3 fabryki)


(…)

… = przyrost kosztu całkowitego wywołany wzrostem produkcji o 1 jednostkę
czyli KK = Δ KC koszt przeciętny = koszt całkowity podzielony przez ilość produkcji
czyli PKC = KC/Q , gdzie Q - produkcja
PKZ = KZ/ Q
PKS = KS/ Q
Utarg całkowity = cena razy produkcja
czyli Uc = P x Q
utarg krańcowy = przyrost(Δ) utargu całkowitego powiększony o jednostkę sprzedaży
Zysk brutto = Utarg całkowty - koszt całkowity
Zysk…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz