Badania operacyjne

note /search

Labolatorium badania operacyjne

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Badania operacyjne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2667

...zadanie 1.1 B A D A N I A O P E R A C Y J N E Z K O M P U T E R E M PRYMALNA METODA SIMPLEKS ZESTAWIENIE PEťNE DANE WEJśCIOWE Liczba ograniczeń: 3 Liczba zmiennych: 3 Funkcja celu 1.00*x( 1)1.00*x( 2)1.00*x( 3) ÄÄÄÄÄÄ max Ograniczenia Wiersz 1.1....

Badania operacyjne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 3290

Wstęp Kilka słów o przedmiocie Tematem zajęć będą Metody Optymalizacji a nie same Badania Operacyjne. Ponieważ większość z tych metod powstała na potrzeby Badań Operacyjnych, pozostaniemy przy tej drugiej nazwie. Zajmować będziemy się metodami optymaliza cji , służącymi do rozwiązywania problemów...

Zadania z badań operacyjnych. cz.2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1540

zestaw d zadanie 1 Punkty: 1 Dany jest program nieliniowy: 1,2x 1 2 + 214x 1 + 3x 2 2 + x 1 x 2 → MIN 5x 1 + x 2 = 302 x 1 , x 2 ≥ 0. Wybierz co najmniej jedną odpowiedź a. Wyznacznik hesjanu obrzeżonego wynosi 142,4 dla rozwiązania optymalnego b. Wartość optymalna funkcji celu wynosi 17294 c. Rozw...

Zagadnienie transportowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Badania operacyjne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2772

Badania operacyjne : p roblemy transportowe i przydziału Zagadnienie transportowe zostało po raz pierwszy sformułowane przez F. L. Hitchcocka w r. 1941, jako sposób za...

Badania operacyjne - wykłady - Programowanie liniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1701

BADANIA OPERACYJNE 1 Wstęp Zaliczenie zajęć na podstawie zdobytej ilości punktów: w ciągu semestru odbędą się dwa kolokwia (zapowiedziane z conajmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem). Zaliczenie pozytywne - uzyskanie powyżej 50% punktów. W przypadku niezaliczenia kolokwium, w terminie do dwóch tygodni...

Badania operacyjne - modelowanie ekonometryczne

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Badania operacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 4319

Dokładna tematyka notatki jest następująca: zadania operacyjne, sformułowanie problemu, modelowanie ekonometryczne, badania operacyjne, wielowymiarowa analiza statystyczna, metody, matematyczne, statystyczne, informatyczne, model (matematyczny), przykłady, metoda rozwiązania zadania, podejmowanie d...

Badania operacyjne - problemy i modele decyzyjne

 • Politechnika Łódzka
 • Badania operacyjne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 5740

Dokładna tematyka notatki jest następująca: kilka słów o przedmiocie, problemy i modele decyzyjne, badania operacyjne, rozwiązanie, model decyzyjny, matematyczna postać modelu decyzyjnego, zadanie programowania matematycznego, zadanie pro...

Teoria_decyzji zadania - ćwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1547

  …………………                                                                                        TEORIA DECYZJI   1. (9.1skrypt)    Tabela  przedstawia  możliwe  do  osiągnięcia  dochody  z  realizacji  3  opcji  strategicznych  A1−A3  w  warunkach 3 możliwych do zaistnienia stanów natury. Określ...

Badania operacyjne - ćwiczenia 3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1477

Ćwiczenia 3         1.   Przedsięwzięcie  o  nazwie  „Barby”  polega  na  produkcji  partii  lalek.  Niezbędny  zbiór  czynności,  których  kolejność  uwarunkowana  jest  technologią  oraz  czasy  ich  trwania  zawarte są w poniższej tablicy tabeli.    a) Narysuj sieć obrazującą  przedsięwzięcie „B...

Badania operacyjnezadania - Jednostka produkcji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1316

Ćwiczenia 1      1.  Zakład produkuje dwa wyroby W1 oraz W2, do wytworzenia których wykorzystywane są trzy kluczowe podzespoły P1,  P2  oraz  P3.  Do  wyprodukowania  jednej  jednostki  wyrobu  W1  wykorzystuje  się  2  elementy  podzespołu  P1,  1  element  podzespołu  P2  oraz  3  elementy  podze...