Społeczna odpowiedzialność biznesu - strona 5

Etyka biznesu - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Etyka biznesu
Pobrań: 1729
Wyświetleń: 6251

obowiązków, maksymalizacja użytecznych skutków Społeczna odpowiedzialność biznesu - przedsiębiorstwa...

Rozwój zrównoważony

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rozwój zrównoważony
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2485

, obowiązującej w firmie DHL od marca 2004 roku. -DHL Express definiuje społeczną odpowiedzialność biznesu...

Ochrona środowiska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4389

proekologicznych. Zatem są one źródłem budowy strategii przedsiębiorstwa, gdzie społeczna odpowiedzialność biznesu...

Kultura i etyka w biznesie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3717

Responsability). Społeczna odpowiedzialność biznesu SOB to koncepcja w myśl której przedsiębiorstwa uwzględniają...

Marketing w handlu zagranicznym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1295

odpowiedzialności biznesu w działaniach reklamowych Stereotypy w reklamach - „kobiety w reklamach piorą, sprzątają...

Odnowiona strategia zrównoważonego rozwoju UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zofia Wysokińska
 • Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2345

, -zwiększanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), -opracowanie i wdrożenie kryteriów środowiskowych...

Ekonomia - Przedsiębiorczość

 • Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
 • dr hab. Izabella Sikorska-Wolak
 • Przedsiębiorczość w rozwoju lokalnym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości. Wyd. SGGW Warszawa 2012 Wykład 1 Lokalność jako koncepcja...

Etyka w miejscu pracy-notatki

 • Etyka zawodowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

się wtedy również liczne kodeksy etyczne firm. Wyodrębniła się etyka w zarządzaniu, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR...

Nauki o organizacji - Zasoby organizacji

 • Politechnika Lubelska
 • dr Elena Mieszajkina
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3857

organizacyjna. Społeczne: nagłośnienie zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu; stymulowanie rozwoju...