ochrona środowiska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4550
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ochrona środowiska - strona 1 ochrona środowiska - strona 2 ochrona środowiska - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: ochrona środowiska, świadomość ekologiczna, zdefiniowanie pojęcia marketingu ekologicznego, ekomarketing, ekomarketing: moda czy faktyczne działania, general electric, segregację odpadów, przykłady działań, energooszczędne komputery, eko-plaże, ekohotele, korzyści firm stosujących zielony marketing, ekolabelling , ekoetykietowania. znakowanie ekologiczne, green label, przykłady znaków, ekofilozofia, oikos, phileo, sophia, problematyka ekofilozofia, antroposfera, corporate social responsibility (CSR), czyli biznes zrównoważony społecznie, rola CSR, liderzy CSR, obre praktyki biznesowe z zakresu CSR, CSR, a PR(public relations, raporty CSR, CSR, a etyka. Notatka obejmuje także: globalny rozwój cywilizacji, bilans ekologiczny, cyklu życia produktu, ekobilans przedsiębiorstwa, ekobilans wyrobu, efekt cieplarniany, analiza swot, iso 14001, iso 14004, iso 19011, iso 14001, strategia ekologiczna, efekt ekologiczny może także dotyczyć.

Wprowadzenie. Wzrost znaczenia problematyki ochrony środowiska znalazł swoje odbicie również w teorii marketingu. W literaturze coraz częściej uważa się, że marketing powinien być coraz aktywniejszym narzędziem kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa, która przekładać się będzie na poszerzanie rynku ekologicznych produktów. Działania proekologiczne firmy często stanowią istotny element promocji produktów, usług i samego przedsiębiorstwa. W koncepcji marketingu w centrum uwagi jest klient, jego potrzeby i oczekiwania. Potrzeby klientów są zróżnicowane, niemniej jednak coraz częściej dotyczą one aspektów środowiskowych. [1]
Świadomość ekologiczna: Zespół informacji i przekonań na temat środowiska naturalnego oraz postrzeganie związków między stanem i charakterem środowiska naturalnego, a warunkami i jakością życia człowieka.
Zdefiniowanie pojęcia marketingu ekologicznego. Ekomarketing można określić jako proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu konkretne osoby i grupy osób otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość ekologiczną produktów i usług. Proces społeczny obejmuje działania, których celem jest kształtowanie świadomości i kultury ekologicznej, a proces zarządczy oznacza sposób zorganizowania owego procesu społecznego.[2]
Ekomarketing: moda czy faktyczne działania?
Wszystko wskazuje, że ekologia staje się wielką szansą dla biznesu. Wiele firm amerykańskich i brytyjskich już notuje pierwsze zyski płynące ze zmian w strategiach marketingowych i stawianiu na ekologię. General Electric osiągnął sprzedaż na poziomie 12 mld dolarów w 2006 roku oferując urządzenia dla alternatywnych elektrowni oraz energooszczędne silniki. Szacuje się, że sprzedaż paneli słonecznych i turbin wiatrowych ma wzrosnąć pięciokrotnie do 2016 roku. Wzrost zainteresowania ze strony konsumentów produktami proekologicznymi, to przede wszystkim wynik zwiększonego zainteresowania sprawami środowiska oraz wzrostu świadomości ekologicznej. Konsumenci zaczęli zwracać uwagę na to, co kupują i są skłonni zapłacić więcej za produkty proekologiczne. Coraz więcej firm wykorzystuje taką sytuację i przedstawia swoją „ekoofertę”. Zasady ekomarketingu doskonale sprawdzają się w centrach handlowych. Konsumenci o wiele chętniej robią zakupy w centrach, gdzie dba się chociażby w pośredni sposób o środowisko. np. poprzez segregację odpadów czy zmniejszenie ilości opakowań. Marketing ekologiczny wkracza także w strefę turystyki i rek

(…)

… najlepszego wariantu lub stwierdzenia spełniania wymagań ekologicznych. Może to być podstawą uruchomienia lub wstrzymania produkcji, przyznania środków finansowych, oznaczenia wyrobu znakiem ekologicznym. W tej fazie określa się również zakres i czas przeprowadzania badań oraz jednostkę funkcjonalną lub wyrób.
Ocenę oddziaływania na środowisko prowadzi się analizując następujące kryteria:
efekt cieplarniany…
… się stanu środowiska naturalnego stwarza konieczność stosowania kompleksowych metod oceny oddziaływania na środowisko, opartych na metodyce przyjętej przez gremia międzynarodowe. Ekobilans zajmuje istotne miejsce w systemach zarządzania opartych na normach ISO 14000. Ekobilanse są także wykorzystywane w marketingu, reklamie i publikacjach.
Analiza cyklu życia wyrobu obejmuje:
ocenę problematyki…
…:
Zewnętrzne
(cechy otoczenia)
Szanse:
fundusze ekologiczne
Zagrożenia:
ISO 14001
Celem opracowania norm ISO serii 14000 było zdefiniowanie podstawowych wymagań w odniesieniu do systemu zarządzania środowiskowego. Normy te stanowić mają instrument wspomagający świadome oddziaływanie ekologiczne przedsiębiorstwa z korzyścią dla środowiska. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego z zgodności z wymaganiami…
… z uwzględnieniem wymogów prawnych i informacji o aspektach środowiskowych;
Norma ISO 14004-zawierająca informacje przydatne w procesie wdrażania systemu.
Norma ISO 19011- zawierające wymagania dotyczące zasad postępowania przy auditowaniu systemu zarządzania środowiskowego.
Norma ISO 14001 ustanowiona w roku 1996 odgrywa na polu zarządzania środowiskowego podobną rolę jak normy ISO serii 9000 dla zarządzania…
… zarządzających przedsiębiorstwami, którzy to dostrzegają w nich istotny wyróżnik na rynku wobec konkurentów rynkowych. Mogą być także kreowane przez społeczność lokalną i inne grupy nacisku, które oczekują od przedsiębiorstwa etycznych zachowań proekologicznych. Zatem są one źródłem budowy strategii przedsiębiorstwa, gdzie społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi obszar rozwoju proekologicznych zachowań…
… filozoficzna w ekofilozofii i próby jej rozwiązania są oparte w sensie metodologicznym o tak zwany naukowy obraz świata, w tym przypadku chodzi przede wszystkim o naukowy obraz środowiska społeczno przyrodniczego. [5]
Corporate Social Responsibility (CSR), czyli biznes zrównoważony społecznie
Społeczna odpowiedzialność biznesu związana jest z relacją między biznesem a społeczeństwem. Wraz ze zmianami…
… odpadów czy zmniejszenie ilości opakowań. Marketing ekologiczny wkracza także w strefę turystyki i rekreacji. Ekomarketing przeżywa teraz fazę rozwoju i nie ma wątpliwości, że jest to trend przyszłościowy. Być może dzięki takim działaniom uda nam się realizować zasady zrównoważonego rozwoju.[3]
Przykłady działań:
energooszczędne komputery i drukarki produkowane przez Hewlett Packard, które po zużyciu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz