Kształtowanie image firmy w procesie komunikowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształtowanie image firmy w procesie komunikowania - strona 1 Kształtowanie image firmy w procesie komunikowania - strona 2 Kształtowanie image firmy w procesie komunikowania - strona 3

Fragment notatki:


"Nadrzędnym celem komunikacji wewnętrznej jest osiągnięcie pozytywnej relacji pracodawca-pracownik. Relacje tę charakteryzują zaufanie i pewność, rzetelna dwukierunkowa informacja, satysfakcjonująca pozycja pracownika, perspektywa kontynuacji pracy, przyjazne otoczenie i wiara w sukces firmy. Pracownik zadowolony z własnej firmy będzie bardziej efektywny w swojej pracy, co bezpośrednio rzutuje na jakość obsługi klienta
i wykonywanych prac. Wszystko to decyduje o tym, jak odbierają firmę klienci. Klient, który nie ma nic do zarzucenia produktom lub wykonanej usłudze to klient pozytywnie wyrażający się o firmie."

"O egzystencji i rozwoju firmy decyduje przede wszystkim jej środowisko wewnętrzne, toteż konieczne jest wskazanie konkretnych grup, które zajmą się kreowaniem wizerunku firmy, poprzez treści komunikatów wewnętrznych. Pracownicy stanowią bowiem istotny kanał przekazu informacji do otoczenia zewnętrznego. Odgrywają oni rolę ambasadorów firmy w jej otoczeniu zewnętrznym i powinni zostać wyposażeni w odpowiednie argumenty uzasadniające ich pracę właśnie w tej, a nie innej instytucji. Pracownicy tworzą wizerunek firmy w jej podmiotowym otoczeniu zewnętrznym nie tylko poprzez przekazywanie informacji słownych, ale także – swoje zachowanie, styl pracy, ubiór, sposób odbierania telefonów"

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
Wydział Zarządzania i Dowodzenia Przedmiot:
KOMUNIKOWANIE W BIZNESIE
„Kształtowanie Image firmy w procesie komunikowania”
Wykonała:
Joanna Walasek
Grupa I
Logistyka, semestr V
Warszawa 16.11.2009r.
W niniejszej pracy chciałabym ukazać czym jest proces komunikowania oraz jak wpływa on na kształtowany Image firmy. To jak postrzegają firmę inni, jest odzwierciedleniem złożonego procesu jakim jest komunikowanie. Każdy gest, każde zachowanie i każdy nadany komunikat wyrabia pewien obraz rzeczywistości, po utrwaleniu bardzo trudny do zmiany. Zrozumienie całego mechanizmu oddziaływania na ludzi poprzez komunikowanie, jest ważnym aspektem budowania Image firmy, rozumianego jako subiektywnego wizerunku czy też wyobrażenia o firmie w danym otoczeniu. Warunkiem stworzenia dobrego wizerunku firmy jest przede wszystkim sprawny przepływ informacji wewnątrz organizacji, natomiast komunikacja z otoczeniem obejmuje indywidualne podejście i dbałość o klienta.
Komunikacja należy do tego rodzaju ludzkiej aktywności, z której wszyscy zdają sobie sprawę, ale tylko nieliczni potrafią ją zadowalająco zdefiniować.
Społeczne aspekty komunikowania zostały dostrzeżone już w 1990 roku przezCh. H. Cooleya, który to zdefiniował komunikowanie jako mechanizm, dzięki któremu stosunki między ludźmi mogą istnieć i rozwijać się, obejmujący wszystkie symbole umysłu, łącznie ze środkami przekazywania ich w przestrzeń i przechowywania w czasie. Późniejsze definicje komunikowania określały ten termin jako:
transmisję wiadomości, za pomocą środków przekazu;
oddziaływanie czy też wpływ na jednostkę lub grupę ludzi;
rozumienie, jako proces poznawczy;
interakcję społeczną za pomocą środków przekazu;
produkcję i wymianę znaczeń między ludźmi;
składnik procesu społecznego, dzięki któremu wyrażane są normy, koordynowane prace i precyzowane oczekiwania.
Komunikowanie stanowi więc rodzaj kontaktu między co najmniej dwiema osobami. Jedna z nich - nadawca - stara się przekazać drugiej - odbiorcy - pewne treści poznawcze odnoszące się do własnych stanów psychicznych lub rzeczywistości zewnętrznej, czyli stanów psychicz­nych innych osób, będących odbiorcami. W tym celu ks

(…)

… dwustronnej lepiej integruje firmę i kształtuje pozytywne nastawienia wśród jej pracowników. Po trzecie, w sytuacji w sytuacji wymagającej szybkiego działania lub potrzeby podkreślenia autorytetu kierownictwa bardziej odpowiednia jest komunikacja jednokierunkowa.
Image firmy budowany jest w wyniku długotrwałego, kompleksowego oddziaływania na otoczenie. Nie jest to obraz rzeczywisty, dokładnie nakreślony…
… i odbiorcą.
Środki rejestracji - to wszystkie narzędzia i urządzenia techniczne, które służą do rejestracji, utrwalania i odtwarzania określonych przejawów lub wytworów symbolicznych zachowań ludzkich, głównie zaś języka werbalnego i zachowań pozajęzykowych. Służą temu m. in. ołówek, kartka papieru, kamera, magnetofon, magnetowid, komputer funkcjonujący w sieci Internet itp. Dzięki tym narzędziom przekaz…
…, że najważniejszą role w kształtowaniu wizerunku kontrahentów odgrywają codzienne, robocze kanały, charakteryzujące się szybkim i wyczerpującym załatwianiem zapytań ofertowych, reklamacji, terminowość dostaw właściwych jakościowo towarów i terminowość zapłaty, mające przekonać klienta o tym, że dana firma jest firmą solidną, z którą opłaca się nawiązać solidną współpracę.
Kształtowanie wizerunku firmy solidnej…
… lub usługi. Dlatego Image wypracowany w procesie komunikowania staje się najcenniejszym atutem firmy.
Bibliografia:
Budzyński W., „Komunikacja interpersonalna”, Wyd. Poltext, Warszawa 2004.
Budzyński W., „Wizerunek firmy”, Wyd. Poltext, Warszawa 2002.
Filarski K., „Komunikacja w organizacji”, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem, Warszawa 2004.
Fiske J., „Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem”, Wyd…
…. Człowiek w świecie mass mediów”, Warszawa 1991, s. 12.
Zob: E. Pomykała, „Komunikowanie społeczne”, Wyd. AON, Warszawa 2004, s.7 i nast.
Por.: W. Budzyński, „Komunikacja interpersonalna”, Wyd. Poltext, Warszawa 2004, s. 23.
Por.: W. Budzyński, „Komunikacja interpersonalna”, Wyd. Poltext, Warszawa 2004, s. 28 i nast.
Por.: W. Budzyński, „Wizerunek firmy”, Wyd. Poltext, Warszawa 2002 s. 17 i nast.
Por…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz