Społeczna gospodarka rynkowa - strona 23

Charakterystyka ustrojów RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

KU NOWEJ KONSTYTUCJI KONSTYTUCJE MIĘDZYWOJENNE Konstytucja marcowa (17 marca 1921 r.) – typowe  zasady demokratycznego systemu:  suwerenność narodu, podział władz, zagwarantowanie praw  obywatelskich; – parlamentarny system rządów (nawiązanie do III Republiki Francuskiej w relacjach między legislat...

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

gospodarki rynkowej, - zasady wolności gospodarczej. Cele są różne w zależności od potrzeb. Celem polityki...

Mikroekonomia - procesy gospodarcze

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1351

Przykładowymi zagadnieniami są: problemy gospodarcze, procesy gospodarcze, produkcja, podział, rynek, zasoby, strumienie, cena równowagi. Test z Ekonomii Koszty amortyzacji w przedsiębiorstwie to : Niech próg rentowności wynosi X. Produkcja poniżej tego progu przynosi przychody które : Pł...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Andrzej Bator
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3857

podziału władzy zasada społecznej gospodarki rynkowej zasada przerodzonej godności człowieka ZASADA...

Prawo skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1085

, niepodległości i suwerenności Państwa, demokratycznego państwa prawnego, podziału władz, społecznej gospodarki...

Bezpieczeństwo społeczne - Bemowo

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Karina Marczuk
 • Bezpieczeństwo społeczne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1806

są niewielkie. Zasada społecznej gospodarki rynkowej oddziałuje na politykę społeczną dwojako: 1. Stwarzając...

Polityka regionalna

Pobrań: 168
Wyświetleń: 1757

przedsiębiorczości lokalnej przez zachęty i ulgi dla inwestorów tworzenie infrastruktury społecznej gospodarki...