Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydział zarządzania, zarządzanie i inżynieria produkcji, stacjonarne, egzamin wstępny, test, zagadnienia 2010

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2870
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydział zarządzania, zarządzanie i inżynieria produkcji, stacjonarne, egzamin wstępny, test, zagadnienia 2010 - strona 1

Fragment notatki:Zestawienie pytań egzaminacyjnych składa się z 485 pozycji, które pogrupowane są według m.in. następujących przedmiotów: ekonomia; prawo gospodarcze; marketing; zarządzanie środowiskowe; podstawy zarządzania; nauka o materiałach, projektowanie inżynierskie, grafika inżynierska i metrologia, nauka o elektryczności. Wśród dyscyplin naukowych, według których pogrupowane są polecenia egzaminacyjne, są również: mechanika i wytrzymałość materiałów; zarządzanie produkcją i usługami; finanse i rachunkowość.

Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia obowiązywały w 2010 roku. Jest to obowiązkowy zestaw zagadnień na egzamin wstępny na stacjonarne studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(…)

…, Ŝe wraz ze wzrostem ceny danego dobra:
39. Produkt narodowy brutto Polski obejmuje wartość produkcji finalnej:
40. Inflacja to stały wzrost:
41. Kryteria z Maastricht zwane kryteriami konwergencji dotyczą:
42. W Polsce kurs walutowy jest ustalany przez:
43. Efekt wypychania (wypierania) to zjawisko wynikające z :
44. Elastyczność cenowa popytu informuje o:
45. JeŜeli dwa dobra A i B…
…. Tarcza o średnicy 40 cm zaczyna obracać się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspie-
szeniem kątowym 6 rad/s2. Przyspieszenie styczne punktów leŜących na obwodzie tarczy wynosi
w piątej sekundzie ruchu:
39. Tarcza o średnicy 40 cm zaczyna obracać się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspie-
szeniem kątowym 6 rad/s2. Przyspieszenie normalne punktów leŜących na obwodzie tarczy
wynosi w piątej…
… przyjmuje się deklarując przy kasie chęć kupna
c) oferty nie przyjmuje się mimo skonsumowania towaru „na miejscu”
d) Ŝadna z powyŜszych odp. nie jest prawidłowa
47. Zgodnie z umową, po wykonaniu remontu dachu właściciel domu miał przelać na konto
wykonawcy kwotę 18 tyś. zł. W tym celu udał się do banku, w którym miał otwarty rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy i wydał polecenie przelewu podając numer…
…. nie jest prawidłowa
50. Jakub chciał kupić uŜywanego laptopa w tamtejszym komisie. Właściciel komisu oznajmił, Ŝe
komputer jest przedmiotem duŜego zainteresowania i naleŜy się pośpieszyć z namyślaniem. Jakub
zdecydowanie wyraził chęć kupna, ale uprzedził, Ŝe ostateczną decyzję podejmie po rozmowie z
Ŝoną. Gdy nazajutrz przyszedł z pieniędzmi do komisu, okazało się, Ŝe laptop został sprzedany.
Proszę ocenić powyŜszy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz