mikroekonomia - procesy gospodarcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
mikroekonomia - procesy gospodarcze - strona 1

Fragment notatki:Przykładowymi zagadnieniami są: problemy gospodarcze, procesy gospodarcze, produkcja, podział, rynek, zasoby, strumienie, cena równowagi.

Test z Ekonomii
Koszty amortyzacji w przedsiębiorstwie to :
Niech próg rentowności wynosi X. Produkcja poniżej tego progu przynosi przychody które :
Płynność przedsiębiorstwa to wskaźnik pokazujący czy przedsiębiorstwo :
Załużmy że stopa procentowa od depozytów wynosi 5%. Jeżeli np. w rezultacie inflacji stopa wzrośnie o 3% to wyniesie :
Konkurencja pozacenowa to :
Popyt jest nieelastyczny gdy :
Koszty amortyzacji w przedsiębiorstwie to :
Jeżeli w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych następuje przyrost zobowiązań to na rachunkach i w kasie : a. wzrost gotówki b. spadek gotówki, c. dużo klientów, d. jest zdolna do szybkiej zmiany profilu produkcji
Płynność przedsiębiorstwa to wskaźnik pokazujący czy przedsiębiorstwo ;
Przy wzroście ceny i pozostałych warunkach nie zmienionych popyt rośnie:
Dobra wolne to takie dobra :
w ekonomii rynek formalny to :
załużmy że Pan/i producentem makaronu w Polsce. Wzrost cen ziemniaków spowoduje :
Krzywa podażu w krótkim czasie może :
Oligopol to forma organizacji rynku gdzie :
Monopol naturalny :
Reguła mówiąca że wraz ze wzrostem dochodów maleje udział wydatków na żywność to :
ZADANIA TEKSTOWE :
Dwie inwestycje wymagają równych nakładów w wysokości 70 na początku pierwszego okresu. Jedna będzie działać przez dwa okresy przynosząc 40 zysku netto na koniec każdego okresu. Druga będzie działać przez trzy okresy przynosząc 30 zysku netto na koniec każdego okresu. Stopa dyskontowa wynosi 30%. Która inwestycja jest bardziej korzystna. Amortyzacje zaniedbać a odpowiedz uzasadnić,
Inwestycja wymaga nakładu równego 100 na początku pierwszego okresu i działa przez dwa okresy przynosząc 60 zysku netto na koniec każdego okresu. Przy jakiej stopie dyskontowej projekt jest nieopłacalny. Amortyzację zaniedbać a odpowiedz uzasadnić. Wynik podać w liczbach całkowitych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz