Myśl ekonomiczna po 1870 r

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Myśl ekonomiczna po 1870 r - strona 1 Myśl ekonomiczna po 1870 r - strona 2 Myśl ekonomiczna po 1870 r - strona 3

Fragment notatki:


Myśl ekonomiczna po 1870 r. W ekonomii zachodniej rozwinął się kierunek zwany marginalizmem lub subiektywizmem lub kierunkiem subiektywno - materialnym. W ramach tego kierunku powstały 3 szkoły:
Austryjacka - zwana szkołą psychologiczną
Angielska - zwana szkołą neoklasyczną
Lozańska - zwana szkołą matematyczną
Zgodnie z nazwą tego kierunku przedstawiciele zwrócili uwagę na subiektywizm stosunku uczestników wymiany do kupowanych bądź sprzedawanych dóbr i dlatego posługiwali się przede wszystkim takimi kategoriami subiektywnymi jak użyteczność i użyteczność krańcowa. Pojęcia użyteczność nie należy mylić z pojęciem wartość użytkowa. Gdyż użyteczność jest kategorią subiektywną jest to subiektywne odczucie zadowolenia z posiadania lub konsumpcji jakiegoś dobra materialnego. Wartość użytkowa to kategoria obiektywna (np. wg Smitha lub Ricardo) zdolność towaru do zaspokojenia pewnych potrzeb.
Użyteczność krańcowa - to zadowolenie płynące z posiadania (konsumpcji) ostatniej jednostki danego dobra. W miarę wzrostu zapasu danego dobra użyteczność krańcowa maleje. Szkoła Austryjacka sformułowała nową teorię wartości i ceny opartą o użyteczność krańcową o wartości i cenie towaru decyduje jego użyteczność krańcowa.
Teoria ta nie jest słuszna ponieważ wartość i cena są zależne od czynników obiektywnych a nie subiektywnych ( kosztów produkcji).
Szkoła neoklasyczna - Angielska Kluczowym przedstawicielem tej szkoły jest Alfred Marshall profesor Uniwersytetu w Cambridge autor szeregu podręczników akademickich m.in. wydał w 1890 r. Pracy pt.” Założenia ekonomiki”
Marshall posługiwał się terminem ekonomika dla podkreślenia, że ekonomia podobnie jak nauki społeczne np. fizyka jest nauką ścisłą. Nie miał racji gdyż nauka ekonomiczna jest nauką społeczną i prawa ekonomii w odróżnieniu od praw przyrody, które działają w każdym przypadku, przejawiają się w zjawiskach masowych.
Nazwa szkoły (neoklasyczna) pochodzi stąd, że Marshall starał się nawiązać do poglądów Ricarda. Chciał je połączyć z nowym, subiektywnym punktem widzenia. W teorii ceny rozwinął tradycyjną teorię gry podaży i popytu (o poziomie cen decyduje gra podaży i popytu) uznawał jedynie istnienie powiązań funkcjonalnych pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi. Posługiwał się metodą równowag cząstkowych. Tzn. badał kształtowanie się ceny na poszczególnych rynkach towarowych. Marshall osobno analizował czynniki określające popyt i czynniki określające podaż.
Teoria popytu Posługiwał się pojęciem ceny popytu czyli ceny którą konsument chce zapłacić za jednostkę dobra i pojęciem krańcowej ceny popytu

(…)

… popytu jako stopnia reakcji popytu na zmianę ceny. Jest to stosunek względnej zmiany popytu do względnej zmiany ceny. Wyprowadził wzór:
gdzie:
p - cena
dp - zmiana ceny
x - popyt
dx - zmiana w rozmiarach popytu
Ep - cenowa elastyczność popytu
Cenowa elastyczność popytu jest wielością ujemną bo kierunek zmian cen i popytu jest przeważnie przeciwny.
Gdy Ep=1 - to mówimy, że popyt jest proporcjonalny tzn…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz