Spadkodawca - strona 7

Prawa i obowiązki majątkowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

spadkodawcy, chyba że z treści lub charakteru oferty wynika co innego. Niektóre prawa o charakterze majątkowym...

Sposoby zaliczanie darowizn

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn, chyba że z oświadczenia spadkodawcy...

Nabycie spadku - decyzje spadkobiercy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

, a przy dziedziczeniu testamentowym z wyrażonej w tes- tamencie woli spadkodawcy, istotny wpływ ma również spadkobierca...

Testament jako podstawa dziedziczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1596

tego wieku zawarła związek małżeński nie została ubezwłasnowolniona (częściowo lub całkowicie) -spadkodawca...