Spadkodawca - strona 8

Spadki VII

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1141

Wejście w sytuację spadkodawcy - nabycie spadku Powołanie do dziedziczenia (delatio) nabycie...

Zrzeczenie się dziedziczenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

jest nieważna. Art. 1048. k.c. Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec...

Dziedziczenie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Dziedziczenie - testamentowe - ma pierwszeństwo; - ustawowe, gdy spadkodawca nie sporządził...

Zapis - podstawowe informacje

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

. dalszym zapisem. Jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców zapisem może obciążyć jednego...

Dziedziczenie - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183

zmarłego na jedną lub kilka osób -krąg takich osób wyznacza wola spadkodawcy (dziedziczenie testamentowe...

Dziedziczenie ustawowe - przepisy prawne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

. § 2. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał...

Zachowek

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 966

-we współczesnych systemach prawnych ochrona interesów najbliższych spadkodawcy przyjmuje formę: rezerwy - występuje...

Spadek, dziedziczenie testamentowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

(np.: zobowiązania podatkowe spadkodawcy, orzeczone w postępowaniu karnym grzywny). Prawa i obowiązki...

Zapis - podmiot obciążony

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Zapis Art. 968. k.c. § 1. Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę...

Spadek, darowizna - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podatki bezpośrednie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

śmierci spadkodawcy -spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku -nabycie spadku może na stępować...