Zrzeczenie się dziedziczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zrzeczenie się dziedziczenia - strona 1 Zrzeczenie się dziedziczenia - strona 2

Fragment notatki:

Zrzeczenie się dziedziczenia Zrzeczenie się dziedziczenia nie było znane prawu rzymskiemu , nie występuje też w niektórych współczesnych porządkach prawnych(np. nie ma go we Francji). W prawie polskim ta konstrukcja jest o tyle unikatowa, że jest jedynym wyłomem od zasady, że umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna .
Art. 1048. k.c.
Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
Zrzeczenie się dziedziczenia - jest umową , może być zawarta jedynie w drodze aktu notarialnego pod rygorem nieważności , stronami tej umowy mogą być jedynie spadkodawca i jego spadkobierca ustawowy (może to być każdy spadkobierca ustawowy z wyjątkiem gminy i Skarbu Państwa) - zrzeczenie się obejmuje zakresem również zstępnych zrzekającego się, ale skutek może być ograniczony jedynie do zrzekającego się (w praktyce najczęściej umowy zrzeczenia zawierane są z małżonkiem i zstępnymi spadkodawcy).
Umowie zrzeczenia się może towarzyszyć darowizna uczyniona za życia spadkodawcy na rzecz osoby zrzekającej się: Darowizna może znajdować się w tym samym akcie notarialnym .
Zrzeczenie się może być pod warunkiem otrzymania określonego przysporzenia . Umowa zrzeczenia się nigdy nie jest umową wzajemną , nawet jeśli jest opatrzona warunkiem. Ustawa milczy co do dopuszczalności zrzeczenia się na rzecz określonej osoby , choć w praktyce ma to istotne znaczenie(np. siostra zrzeka się spadku po to aby zwiększył się udział brata). Należy zatem uznać, że można zawrzeć umowę zrzeczenia się z zastrzeżeniem, że będzie ona skuteczna jeżeli dziedziczyć będzie konkretna osoba (np. siostra zrzekła się spadku na rzecz brata z zastrzeżeniem, że jeżeli brat umrze bezpotomnie przed otwarciem spadku to umowa będzie bezskuteczna). Skutki umowy o zrzeczenie się dziedziczenia: Następują dopiero z chwilą otwarcia spadku .
Zrzekający się zostaje wyłączony od dziedziczenia - traktuje się go tak jakby nie dożył otwarcia spadku, to samo dotyczy jego zstępnych, chyba że umówiono się inaczej. Zrzekający się może być jednak zapisobiercą lub dziedziczyć na podstawie późniejszego testamentu . Skutki można uchylić poprzez zawarcie umowy o przeciwnej treści pomiędzy tymi samymi osobami , tylko za życia spadkodawcy , tylko w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności . Należy odróżnić zrzeczenie się od odrzucenia spadku: Zrzeczenie się jest umową, a odrzucenie czynnością prawną jednostronną. Zrzeczenie się może nastąpić jedynie przed otwarciem spadku, a odrzucenie jedynie po otwarciu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz