Spadkodawca - strona 6

Kodycyl od czasów Augusta

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prof. Dajczak
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

testamentowych (jeżeli spadkodawca sporządził testament) lub beztestamentowych (jeżeli nie sporządził testamentu...

Otwarcie i nabycie spadku

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Tomasz Demendecki
  • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

przejścia ogółu praw i obowiązków. Chwilą otwarcia spadku jest śmierć spadkodawcy, którą oznacza się datą...

Formy testamentu i opis

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Hubert Kaczmarczyk
  • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy...