Pozycja małżonka przy dziedziczeniu ustawowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozycja małżonka przy dziedziczeniu ustawowym - strona 1 Pozycja małżonka przy dziedziczeniu ustawowym - strona 2

Fragment notatki:

Pozycja małżonka przy dziedziczeniu ustawowym Nakładają się tutaj przepisy prawa rodzinnego i spadkowego, większość z małżeństw w Polsce jest we wspólności majątkowej małżeńskiej. W przypadku śmierci małżonka, współmałżonek: ma oczywiście własny majątek osobisty połowa majątku wspólnego co do zasady przechodzi na niego zgodnie z prawem rodzinnym druga połowa majątku wspólnego wraz z majątkiem osobistym stanowią masę spadkową, którą zgodnie z określonymi zasadami dziedziczy. Separacja prawna wyłącza dziedziczenie małżonka . Wyłączenie małżonka od dziedziczenia [art. 940 k.c.]
Art. 940. k.c.
§ 1. Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.
§ 2. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.
Wyłączenia dokonuje sąd na żądanie innych spadkobierców ustawowych powołanych razem z małżonkiem. Powództwo musi być złożone w terminie prekluzyjnym(dwa terminy): 6 miesięcy od dowiedzenia się o otwarciu spadku , rok od terminu otwarcia spadku, (Decyduje upływ terminu wcześniejszego)
Przesłanka wyłączenia - wyłączenie nastąpi jeżeli spadkodawca jeszcze za życia wystąpił z żądaniem o separację lub rozwód z winy współmałżonka, a żądanie to było uzasadnione . Chodzi głównie o sytuację kiedy postępowanie o rozwód lub separację zostało umorzone z powodu śmierci współmałżonka (wystarczy uznanie współwiny małżonka). Uprawnienia małżonka do przedmiotów urządzenia domowego Art. 939. k.c.
§ 1. Małżonek dziedziczący z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, wyjąwszy zstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali z nim razem w chwili jego śmierci, może żądać ze spadku ponad swój udział spadkowy przedmiotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał wspólnie z nim lub wyłącznie sam. Do roszczeń małżonka z tego tytułu stosuje się odpowiednio przepisy o zapisie.
§ 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje małżonkowi, jeżeli wspólne pożycie małżonków ustało za życia spadkodawcy.
Małżonkowi przysługuje prawo do przedmiotów urządzenia domowego jeśli : Dziedziczy z ustawy. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz