Otwarcie i nabycie spadku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otwarcie i nabycie spadku - strona 1 Otwarcie i nabycie spadku - strona 2

Fragment notatki:


Otwarcie i nabycie spadku Otwarcie spadku to zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek w postaci przejścia ogółu praw i obowiązków. Chwilą otwarcia spadku jest śmierć spadkodawcy , którą oznacza się datą dzienna oraz godziną. W sytuacjach „normalnych” data i godzina śmierci zawarte są w akcie zgonu, wystawionym na podstawie karty zgonu sporządzanej przez lekarza. W sytuacji gdy nie ma ciała i nie można wystawić karty zgonu, sąd wydając postanowienie o stwierdzeniu zgonu określa w nim chwilę śmierci - przyjmując najbardziej prawdopodobny czas zgonu. W przypadku uznania osoby fizycznej za zmarłą (osoby zaginione) jako chwilę domniemanej śmierci uznaje się chwilę najbardziej prawdopodobną, a w braku wszelkich danych - pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe. W orzeczeniu sąd powinien oznaczyć także godzinę śmierci (przy braku godziny - przyjmuje się koniec dnia). Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku - nabycie to następuje z mocy prawa. Może on jednak w odpowiednim czasie złożyć stosowne oświadczenia, które wpłyną jego sytuację prawną. Może złożyć oświadczenie o: odrzuceniu spadku przyjęciu prostym przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza. Odrzucenie spadku powoduje, że spadkobiercę traktuje się tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Przyjęcie proste oznacza zgodę na spadkobranie, bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi całym swoim majątkiem, ale jedynie do wysokości aktywów uzyskanych w drodze spadkobrania. Spadkobierca ma na złożenie stosownego oświadczenia 6 miesięcy od momentu, kiedy dowiedział się o tytule swego powołania do spadku. Brak jakiegokolwiek oświadczenia w tym terminie traktuje się jako przyjęcie proste. Oświadczenie może być złożone w sądzie lub przed notariuszem. Wykonawca testamentu Powołać do wykonania testamentu można każą osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Spadkodawca powinien wyraźnie określić komu powierza wykonanie testamentu. Może to być spadkobierca lub zapisobiorca. Nie jest możliwe wskazanie wykonawcy przez inna osobę niż autor testamentu. Osoba powołana może tego obowiązku nie przyjąć, ale musi zawiadomić o tym fakcie sąd. Odpowiednie oświadczenie powinno być złożone przed podjęciem przez tę osobę obowiązków wykonawcy. Zakres obowiązków wykonawcy określa przede wszystkim sam spadkodawca. Jeśli spadkodawca nie określi inaczej wykonawca testamentu powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe w szczególności wykonać zapisy i polecenia a następnie wydać spadkobiercom spadek zgodnie z wolą spadkodawcy i ustawą. Wykonawca spadku może być pozywany i pozywać w sprawach związanych z spadkiem. Wykonawcy majątku należy się wynagrodzenie a także zwrot kosztów. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz