Spękanie - strona 14

Łuki stalowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

do wykonywania budowli bez dodatkowej obu­dowy. Skały spękane wymagają ponownego powiązania w ośrodek ciągły...

Metody urabiania skał - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 735
Wyświetleń: 6839

przez nagłe zmiany temperatury skały; np. dawniej zlewano skałę wodą nagrzaną ogniem, powodując jej spękanie...

Stadia ewolucji oceanicznych - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

powoduje powstanie nabrzmień; na wskutek wysokiej temperatury magmy topnieje skorupa; mogą powstać spękania...

Powieszchniowe ruchy masowe.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1806

warstwy, powierzchni spękania, granicy między skałą a zwietrzeliną) • insekwentne – tworzą...

Wykład z geologii o lodowcach

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Geologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1883

- intensywny), sprzyja także spękanie podłoża oraz cienkie warstwowanie. Egzaracja lodowcowa - czoło lodowca...

Budowa geologiczna masywu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

regionalnej budowy geologicznej, a więc stan uwarstwienia górotworu, rodzaj jego spękań, zakres sfałdowania...

Złoża nieforemne- - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1757

Złoża nieforemne: Żyły- są to złoża kp. Uż. Powstałe przez wypełnienie szczelin i spękań skorupy...

Zastrzyki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1449

zasięgu rozchodzenia się zaczynu w skałach spękanych wynosi 1,5 m, w żwirach — około 1,0 m, a w piaskach...