Spękanie - strona 15

Kategorie geotechniczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

i nie spękanych skałach, nie obciążonych wodami naporowymi i nie wymagających szczególnej szczelności. Kategoria 3...

Zagrożenie pożarowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1974

, pokrycie izolacyjne spękanych calizn, zatykanie szczelin w caliźnie. Analiza wyników stosowania...

Rodzaje wykopów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2359

wykonuje się do głębokości: 1,0 m w zwietrzełinie skalnej oraz skałach spękanych, 1,25 m w piaskach...

Powierzchniowe ruchy masowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1862

(np. powierzchni warstwy, powierzchni spękania, granicy między skałą a zwietrzeliną) • insekwentne...

Mechanika górotworu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1330

po przekroczeniu wytrzymałości skał powodują naruszenie ich struktury. Powstają zarysowania, spękania, załamania...