Projekt zapory przeciw rumowiskowej - obliczenia

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt zapory przeciw rumowiskowej - obliczenia - strona 1 Projekt zapory przeciw rumowiskowej - obliczenia - strona 2 Projekt zapory przeciw rumowiskowej - obliczenia - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet przyrodniczy we Wrocławiu
Regulacja rzek
Projekt zapory przeciw rumowiskowej
2014-06-11
Rok akademicki 2013/2014
Str.1
Spis treści
1.
Wstępne dane projektowe......................................................................................................... 5
2.
Obliczenia do krzywej natężenia przepływu .............................................................................. 5
2.1.
2.2.
Wzory do obliczeń .............................................................................................................. 5
2.3.
3.
Znaczenie poszczególnych symboli .................................................................................... 5
Zestawienie obliczeń .......................................................................................................... 6
Obliczanie wydatku przelewu .................................................................................................... 8
3.1.
Znaczenie poszczególnych symboli .................................................................................. 10
3.2.
Wzory potrzebne do obliczeń .......................................................................................... 11
3.2.1.
Wydatek przelewu.................................................................................................... 11
3.2.2.
Przepływ jednostkowy ............................................................................................. 11
3.3.
4.
Zestawienie wartości obliczeniowych .............................................................................. 11
Obliczenie wysokości sprzężonych ........................................................................................... 14
4.1.
Wzory: .............................................................................................................................. 14
4.1.1.
Obliczanie przepływu jednostkowego: .................................................................... 14
4.1.2.
Obliczanie prędkości dopływowej. ........................................................................... 14
4.1.3.
Wysokość linii energii przed przelewem .................................................................. 14
4.1.4.
Wysokość linii energii ............................................................................................... 14
4.1.5.
Współczynnik............................................................................................................ 15
4.1.6.
Wysokości sprzężone h1 i h2 wg Rachmanowa......................................................... 15
4.2.
Zestawienie obliczeń ........................................................................................................ 16
4.3.
Obliczenia sprawdzające .................................................................................................. 18
4.3.1.
Przewyższenie linii energii przed przelewem względem dna niecki ........................ 18
4.3.2.
Obliczanie głębokości sprzężonych

(…)

…/3μ – współczynnik przelewu
2
g – przyspieszenie ziemskie g=9,81 m/s
q – przepływ jednostkowy
Str.10
Tabela 5. Współczynniki przelewu μ [wg Tolkmitta).
Rodzaj korony
μ
2/3μ
Zaokrąglona, doprowadzenie wody łagodnie (długie kierownice)
0,830
0,55
Płaska o ostrych krawędziach
0,675
0,45
Płaska, bardzo szeroka z ostrymi krawędziami
0,540
0,36
3.2. Wzory potrzebne do obliczeń
3.2.1. Wydatek przelewu
3.2.2…
…. Wysokość linii energii przed przelewem
α – współczynnik Saint Venanta równy 1,1
vg – prędkość dopływowa
2
g – przyspieszenie ziemskie g=9,81 m/s
4.1.4. Wysokość linii energii
Str.14
hg – wysokość wody górnej
k – wysokość linii energii przed przelewem
4.1.5. Współczynnik
Eo – wysokość linii energii
α – współczynnik Saint Venanta równy 1,1
3 -1
-1
q – przepływ jednostkowy [m s mb ]
4.1.6. Wysokości…
… – przyspieszenie ziemskie g=9,81 m/s
h2’ – druga wysokość sprzężona
Str.18
4.3.5. Obliczanie współczynnika zatopienia:
h2’ – druga wysokość sprzężona
hd – wysokość wody dolnej dla qm
d – głębokość niecki
∆z’ – przewyższenie poziomu wody w niecce ponad poziom wody dolnej
Warunek zatopienia spełniony
5. Obliczenia niecki
5.1. Obliczanie długości niecki
5.1.1. Długość L1
p –wysokość piętrzenia [m]
d – głębokość niecki
hp – wysokość przelewu [m]
α – współczynnik Saint Venanta równy 1,1
3 -1
-1
qm – przepływ jednostkowy dla przepływu miarodajnego [m s mb ]
2
g – przyspieszenie ziemskie g=9,81 m/s
-1
vo – prędkość dla przepływu miarodajnego [ms ]
5.1.2. Długość L2

Wzór Wójcickiego
Str.19

Wzór Smetana

Wzór Einwachtera

Wzór Miami

Wór Sefranesa
5.1.3. Całkowita długość niecki:
L2=9,4 m; przyjęte wg wzoru…
… parcia, wyporu oraz obliczeniem ciężaru własnego
zapory przeciw rumowiskowej.
7.1. Obliczanie parcia na powierzchnie płaskie
7.1.1. Parcie po lewej stronie zapory (od strony wody górnej)
b – długość zapory (do obliczeń przyjęto wartość 1mb)
γw – ciężar właściwy wody
hg – wysokość wody górnej
7.1.2. Parcie po prawej stronie zapory (od strony wody dolnej)
Obliczanie składowej Px
b – długość zapory (do obliczeń przyjęto 1mb)
γw – ciężar właściwy wody
hg – wysokość wody górnej
Str.23
Obliczanie parcia Py
b – długość zapory (do obliczeń przyjęto 1mb)
γw – ciężar właściwy wody
hd – wysokość wody dolnej
d – głębokość niecki wypadowej
x=1,42m; odczytano z Autocada
Parcie wypadkowe po prawej stronie
7.1.3. Całkowite parcie uwzględniane przy obliczeniach dla zapory:
PL – całkowite parcie po lewej stronie zapory
PXP – składowa parcia po prawej stronie zapory
7.2. Wypór
W skalistym podłożu fundamentowym ruch wody filtracyjnej odbywa się w zasadzie tylko
szczelinami. W związku z tymi niemożliwie jest dokładne określenie rzeczywistych
wielkości wyporu, jak również powierzchni, na jakiej on działa. W obliczeniach korzystamy
jedynie z uproszczonych metod.
V – objętość bryły wyporu
γw – ciężar właściwy wody
b…
… kłodzkim, województwie dolnośląskim.
Powierzchnia zlewni rzeki Morawka: 68,03 km2
Rys.1 Mapa poglądowa do obliczania zlewni cząstkowej.
Powierzchnia zlewni cząstkowej odczytana z Autocad: 2,1-0,91=1,19km2
Powierzchnia zlewni wykorzystywana do dalszych obliczeń: A=68,03-1,19=66,84 km2
2. Obliczenia do krzywej natężenia przepływu
2.1. Znaczenie poszczególnych symboli
2
F – powierzchnia przekroju dla danej…
… budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie.
2) Wołoszyn J. Czamara W. Eliasiewicz R. Krężel J. Regulacja rzek i potoków, Wyd. AR
Wrocław 1994
3) Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne, z późniejszymi zmianami, DZ.U.115poz.1229
4) Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane, Dz.U.207poz.2016
Str.31

... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz