Notatki z ćwiczeń. Regulacja rzek

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Notatki z ćwiczeń. Regulacja rzek - strona 1 Notatki z ćwiczeń. Regulacja rzek - strona 2 Notatki z ćwiczeń. Regulacja rzek - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia 2
4 marca 2014
14:32
www.kzgw.gov.pl
Ćwiczenia 3
11 marca 2014
14:21
12 162
Morawka (Morawa)
IV
30,48
12 1621 Morawka do dopł. Spod Jaworowej Kopy (p)
12 1622 Dopływ spod Jaworowej Kopy
3,42
V
9,38
12 1623 Morawka od dopł. Spod Jaworowej Kopy do
Kamienicy (I)
12 1624 Kamienica
68,03
4,24
9,31
V
4,95
12 1625 Morawka od Kamienicy do Kleśnicy (I)
14,30
2,42
Zlewnia cząstkowa 0,91 km^2 (odczytane z autocada) 2,1km^20,91km^2=1,19km^2
A=68,03-1,19=66,84km^2
Obwałowania - koryto zalewowe - koryto główne - koryto zalewowe - obwałowania


(…)

…,
Zasłona z wiązek faszynowych umocowanych do dwóch rzędów żerdzi z zabezpieczeniem wyrw
dennych za pomocą walców faszynowych
f. Ogrodzenie z łat - parkan,
g. Ogrodzenie z łat z zasłoną poziomą ze świerków,
h. Ogrodzenie(parkan) z wiązek faszynowych,
i. Ogrodzenie z siatki drucianej,
kazimierz dębski botemologia???
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ogrodzenie z łat,
Zwierciadło wody
Wykres prędkości przepływu wody rzeki przez ogrodzenie
Linia największej prędkości przepływającej wody
Odsypisko utworzone przez ogrodzenie
Dno rzeki
Zasłona Wolfa (z pali)
Zalety zabezpieczenia skarp brzegu palikami wierzbowymi:
 Ochrona przed erozją powierzchniową,
 Pozytywne zmiany w krajobrazie,
 Zapewnienie stref cienia dającego ochronę przed wysokimi temperaturami,
 Dostarczanie organizmom zamieszkującym wodę źródła pożywienia poprzez…
…: rośliny zielone, jaskry, lilie wodne
SNW
Rośliny nadbrzeżne: sitowie, pałka wodna, trzcina pospolita, turzyca błotna, tatarak zwyczajny,
kosiec żółty
SSW
Miękkie drewno: olcha, kruszyna, jesion, dzika róża, głóg, leszczyna, dereń świdwa, wierzba
SWW
Twarde drewno: jesion, wiśnia, jeżyna, wiąz, grab, klon, dąb, topola
Ćwiczenia 9
29 kwietnia 2014
14:29
Obliczenia statyczne zapory
Przybliżone wymiary zapór…
…]
hg - wysokość wody górnej [m]
hd - wysokość wody dolnej [m]
d - głębokość niecki [m]
h1, h2 - I i II wysokość sprzężona [m]
Fr - liczba Froueda
E0 - wysokość linii enegrii [m]
1. Obliczanie przepływu jednostkowego
q=Q/b [m^3/(s*mb)]
Gdzie: b - szerokość koryta
2. Obliczenie prędkości dopływowej wody
Gdzie: Fg - pole przekroju na stanowisku górnym [m^3]
3. Obliczenie wysokości energii przed przelewem…
… energii ponad poziom wody dolnej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz