Regulacja rzek

note /search

Projekt zapory przeciw rumowiskowej - obliczenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Regulacja rzek
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet przyrodniczy we Wrocławiu Regulacja rzek Projekt zapory przeciw rumowiskowej 2014-06-11 Rok akademicki 2013/2014 Str.1 Spis treści 1. Wstępne dane projektowe 5 2. Obliczenia do krzywej natężenia przepływu 5 2.1. 2.2. Wzory do obliczeń 5 2.3. 3. Znaczenie poszczególnych...

Notatki z ćwiczeń. Regulacja rzek

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Regulacja rzek
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Ćwiczenia 2 4 marca 2014 14:32 www.kzgw.gov.pl Ćwiczenia 3 11 marca 2014 14:21 12 162 Morawka (Morawa) IV 30,48 12 1621 Morawka do dopł. Spod Jaworowej Kopy (p) 12 1622 Dopływ spod Jaworowej Kopy 3,42 V 9,38 12 1623 Morawka od dopł. Spod Jaworowej Kopy do Kamienicy (I) 12 1624 Kam...

Pytania z regulacji rzek-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Regulacja rzek
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1848

PYTANIA Z REGULACJI RZEK: 1. Cele i zadania regulacji rzek Wszystkie działania muszą być realizowane zgodnie z wymogami ochrony środowiska i zachowań walorów krajobrazowych -kompleksowe uregulowanie stosunków wodnych w cieku i dolinie -utworzenie i utrwalenie linii regulacyjnych dla przepływu na ...

Regulacja rzek-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Regulacja rzek
Pobrań: 889
Wyświetleń: 1939

Regulacja rzek Przez regulację naturalnych rzek i potoków rozumiemy planowe wykonanie różnego rodzaju zabiegów i budowli technicznych, za pomocą których przewiduje się osiągnięcie zamierzonego celu regulacji. Na ogół wszystkie zabiegi tech...

Rodzaje i systemy regulacji-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Regulacja rzek
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1183

Rodzaje i systemy regulacji W przypadku regulacji całego biegu cieku lub znacznej jego części według jednolitego projektu mamy do czynienia z regulacją systematyczną. Natomiast w przypadku regulacji lokalnej działania regulacyjne mają miejsce doraźnie w szczególnych przypadkach gdzie ingerencja ant...

Opis techniczny do projektu-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Regulacja rzek
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1428

OPIS TECHNICZNY: Przedmiot i problematyka projektu: Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie betonowej zapory przeciwrumowiskowej wykorzystujc obliczenia przepywu o okrelonym prawdopodobiestwie przewyszenia - metoda Wooszyna, oraz szkic przekroju poprzecznego doliny i koryta potoku grskiego. Pra...

Koryto, przelew, niecka wypadowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Regulacja rzek
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3115

Ćwiczenie 3 Koryto otwarte, przelew, niecka wypadowe. 1.Zaprojektować przekrój koryta, jeżeli: Dla podanych danych obliczeniowych zaprojektuj przekrój koryta otwartego: Q = 30 m3/s h = 1,3 m I = 2,7‰ n = 0,035 1:m = 1:2 Założenie. ...

Projekt zapory przeciwrumowiskowej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Regulacja rzek
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2919

1. Przygotowanie danych wyjściowych. Dla badanego cieku, metodą Wołoszyna obliczono przepływ miarodajny i kontrolny (ćwiczenie nr 4 i 5 z Hydrologii): 3 Q m=12,75 [ m ] s Q k =14,64[ m ] s 3 Wyznaczono spadek cieku : I= h =0,05...