Pytania z regulacji rzek-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z regulacji rzek-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

PYTANIA Z REGULACJI RZEK: 1. Cele i zadania regulacji rzek
Wszystkie działania muszą być realizowane zgodnie z wymogami ochrony środowiska i zachowań walorów krajobrazowych
-kompleksowe uregulowanie stosunków wodnych w cieku i dolinie
-utworzenie i utrwalenie linii regulacyjnych dla przepływu na który regulacja została zaprojektowana
-zmniejszenie lub ustalenie ruchu rumowiska
-ułatwienie spływu lodów
-zabezpieczenie przed wylewem wielkich wód
-zwiększenie użyteczności rzek i potoków dla powszechnego wykorzystania wód
-nadanie odpowiedniego kształtu korytu rzeki w profilu poprzecznym i podłużnym
-nadanie odpowiednich spadków, kierunków i krzywizn poprzez wykorzystanie różnorodnych rozwiązań technicznych, biotechnicznych i biologicznych zmierzających do ustabilizowania linii brzegowej dla bezpiecznego przepuszczenia ustalonych przepływów
- zabezpieczenie koryta przed szkodliwym działaniem erozji i akumulacji
2. Działania ostróg podczas przepływów WQ i NQ + rysunki
Ostrogi to tamy usytuowane poprzecznie do kierunku przepływu. Budowle te wychodzą z brzegu naturalnego i biegną skośnie lub prostopadle do biegu koryta kończąc się głowicą na linii regulacyjnej.
Działanie podczas przepływów NQ
Przy przepływie nie powodującym zatopienia korony tamy głowica kieruje prąd wodny do środka koryta . w polu między ostrogami powstaje drugi prąd wirowy o osi pionowej i prędkości znacznie mniejszej od prędkości w korycie głównym. Niesiony materiał zostaje odłożony w środku wskutek zmniejszania się prędkości obwodowych przy przesuwaniu się do środka. Na skutek różnicy poziomów wody w korycie głównym i za głowicą tamy powstaje ciśnienie , które wzrasta liniowo wraz z przyrostem ΔH. Cząsteczki warstw górnych tylko nieznacznie odchylają się od kierunku podłużnego, a warstwy przydenne są wtłaczane przez ciśnienie hydrostatyczne między ostrogi. Najsilniej atakowana jest głowica od strony napływu gdyż spiętrzona woda musi ją wokół opłynąć aby dostać się do koryta głównego co powoduje rozmywanie dna także od głowicy i części górnej wody. Działanie podczas przepływów WQ
Podczas wysokich stanów gdy woda przelewa się przez koronę tamy przy dnie po stronie dolnej powstaje walec o osi poziomej , powodujący wymywanie rynny poniżej ostrogi a czasem nawet niszczenie tamy. Następuje osadzanie materiału w polu pomiędzy ostrogami i powstawanie głębokich rozmyć poniżej głowicy.
3. Zasady wymiarowania koryt otwartych, rozmywanych Ważnym zagadnieniem jest określenie miarodajnego natężenia przepływu, co umożliwi zachowanie stabilności koryta gdy wartość przepływu oraz ilość dopływającego rumowiska oraz zdolność transportowa strumienia wody będą sobie równe.


(…)

…) oraz warunków stawianych przez użytkowników doliny
-umożliwienie swobodnego odpływu wody do rzeki z rowów odwadniających, drenaży
- przeprowadzenie korytem wielkich wód letnich lub o danym prawdopodobieństwie przewyższenia w zależności od sposobu użytkowania doliny
- zapewnienie w okresie wegetacyjnym optymalnego zwierciadła wody dla rolnictwa
- zapewnienie wymaganego poziomu wody istniejącym ujęciom…
…. Normalny przekrój trapezowy projektuje się na określoną przepustowość a następnie sprawdza warunki w myśl teorii ruchu rumowiska. 4. Materace faszynowe budowa zastosowanie podać wymiary na rysunku
Materac faszynowy to płyta wykonana z faszyny ( wiązka pędów lub gałęzi o znormalizowanych wymiarach). Posiada grubość 0,6-1,5 m oraz szerokość 4-10 m długość 12 m lub więcej w zależności od potrzeb. Wykonujemy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz