Rodzaje i systemy regulacji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje i systemy regulacji-opracowanie - strona 1 Rodzaje i systemy regulacji-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje i systemy regulacji
W przypadku regulacji całego biegu cieku lub znacznej jego części według jednolitego projektu mamy do czynienia z regulacją systematyczną. Natomiast w przypadku regulacji lokalnej działania regulacyjne mają miejsce doraźnie w szczególnych przypadkach gdzie ingerencja antropogeniczna jest niezbędna. W systematycznych regulacjach unika się wykonywania pojedynczych lub luźno usytuowanych budowli, nie wchodzących w skład pewnego całkowitego systemu regulacji. Regulacja lokalna w przypadku wykonywania jej na krótkim odcinku może mieć uzasadnienie ( lub jej wykonanie jest po prostu nie zbędne), najlepiej aby była ona częścią regulacji systematycznej ( jedna część generalnego projektu, stanowiąca spójną i logiczną całość).
Bardzo ważnym zagadnieniem w regulacji rzek jest ich naturalna regulacja. Jest to taka regulacja w której cel osiąga się przez mało różniące się od naturalnego ukształtowanie koryta i terenów zalewowych. Chodzi w niej o stworzenie nowej, naturalnej rzeki o parametrach wymaganych ze względu na potrzeby gospodarcze (najczęściej rolnicze, jak również ujęcia wody, dopływy, mosty, ochronę brzegów, rekreacje). Jeśli należy zmienić trasę cieku przede wszystkim zmienia się ją w taki sposób aby w jak największej części pokrywała się ona ze starą niezmienioną trasą cieku. Gdy nie daje się uniknąć odejścia od starego koryta, nowej trasy prowadzi się liniami prostymi, lecz łukami, przechodząc bezpośrednio z łuku w łuk. Bardzo ważną zasadą naturalnej regulacji jest odtwarzanie bogactwa naturalnych form koryta, brzegów wraz z najbliższym otoczeniem. Materiały użyte w regulacji cieków:
- drewno (drewno konstrukcyjne): pale, okrąglaki, krawędziaki, deski, żerdzie, gałęzie, pędy
- kamień naturalny: głównie regulacja potoków i rzek górskich, - kamień sztuczny z betonu, beton: kostka narzutowa, płyty i kształtki, prefabrykaty betonowe, materace betonowe.
- metale: skrzynie i siatki metalowe
- masy bitumiczne: mieszanki z minerałami, lepiszcz między warstwami - tworzywa sztuczne: folie, tkaniny syntetyczne, włókniny, płyty i taśmy perforowane, sztuczne wodorosty.
Elementy budowlane wykorzystane w regulacji rzek
- kiszki faszynowe - walce kamienno-faszynowe
- faszynada
- materace faszynowe
- budowle siatkowe
Oprócz elementów budowlanych stosowanych w regulacji cieków można wykorzystywać także elementy biologiczne i biotechniczne. Rośliny odpowiednio wkomponowane w brzeg i kultywowane mogą spełniać określone zadania elementów technicznych przez to, że:
- utrudniają i zmniejszają prędkość przepływu wody w sąsiedztwie brzegu i chronią skarpy przed rozmyciem


(…)

… się do utrzymania równowagi naturalnej (biologicznej). Roślinność wodna podnosi zdolność samooczyszczania się cieku. Zagajniki i krzewy stanowią naturalne ogniska regulujące ciepło otoczenia, podnoszą wilgotność powietrza, sprzyjają tworzeniu się rosy i przez zacienianie wstrzymują rozwój roślinności wodnej. Brzegi porośnięte roślinnością wyglądają estetycznie, są doskonałym miejscem do wypoczynku i jeżeli nie znajdują się w kolizji z ogólnym projektem zabudowy cieku, powinny być chronione i utrzymane. Elementami biotechnicznej obudowy sieci rzecznej są:
- sadzonki, głównie wierzby
- brzegoskłony, przede wszystkim ze świeżej wikliny (osłona skarp brzegowych przed erozją wodną)
- ożywione zręby: kilka rzędów płotków z łat drewnianych, pomiędzy które wkłada się warstwy świeżej wierzbowej ściółki, przysypanej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz