Projekt zapory przeciwrumowiskowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2919
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt zapory przeciwrumowiskowej - strona 1 Projekt zapory przeciwrumowiskowej - strona 2 Projekt zapory przeciwrumowiskowej - strona 3

Fragment notatki:

1. Przygotowanie danych wyjściowych.
Dla badanego cieku, metodą Wołoszyna obliczono przepływ miarodajny i kontrolny (ćwiczenie nr
4 i 5 z Hydrologii):
3
Q m=12,75 [
m
]
s
Q k =14,64[
m
]
s
3
Wyznaczono spadek cieku :
I=
h
=0,0513
l
2. Obliczenia hydrologiczne.
Przyjęto współczynnik szorstkości n z tablic Ven Te Chow dla: "Potoki górskie bez roślinności w
korycie, brzegi kręte drzewa i krzaki na brzegach zatopione podczas wielkiej wody. Dno potoku
żwirowe, występują otoczki i nieliczne głazy."
n=0,04
Sporządzono krzywą natężenia przepływu:

dla h = 0,2m
2
F =0,15 m  na podstawie przekroju poprzecznego koryta koryta
U =1,5 m
F
Rh= =0,1 m
U
1
1
m
2 /3
1/ 2
2/ 3
1 /2
ze wz. Manninga v śr = ⋅ Rh ⋅I =
⋅0,1 ⋅0.0513 =1,22
n
0,04
s
3
m
Q =v śr⋅F =0,4⋅0,78=0,311
s
Tabelaryczne zestawienie krzywej natężenia przepływu:
h
F
U
Rh
vśr
Q
[m]
[m2]
0
0,15
0,6
1,23
2,16
3,71
5,65
[m]
[m]
[m/s]
0
1,5
3,1
4,5
5,7
10,1
14,0
0,0000
0,100
0,194
0,273
0,379
0,367
0,404
0,00
1,22
1,89
2,38
2,97
2,9
3,09
[m3/s]
0,000
0,18
1,14
2,93
6,40
10,77
17,47
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
Z KNP odczytano
hm=1,08m
hk=1,14m
Sporządzono wykres wydatku przelewu (b=6,2m) dla założonych kilku napełnień.
3
2
m
Q = bh  2gh [
]
3
s
=0,83 ; g =9,81
m
; b=6,2 m
2
s
dla h=0,10 m:
3
2
m
Q= 0,83⋅6,2⋅0,1⋅ 2⋅9,81⋅0,1=0,48
3
s
Tabelaryczne zestawienie wydatku przelewu:
h
m
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,85
0,88
0,89
0,9
1
Q
m3/s
0,00
0,48
1,36
2,50
3,84
5,37
7,06
8,90
10,87
11,91
12,54
12,76
12,97
15,2
Przyjęto hp=0,89m ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz