Projekt z odwadniania kopalni odkrywkowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 7728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt z odwadniania kopalni odkrywkowej - strona 1 Projekt z odwadniania kopalni odkrywkowej - strona 2 Projekt z odwadniania kopalni odkrywkowej - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska
     Wrocław, 18.12.2012 r.
Wydział Geoinżynierii,Górnictwa i GeologiiRok III, sem. VGrupa: Wtorek TN, 1015 -1200ODWADNIANIE KOPALŃ
PROJEKT SYSTEMU ODWADNIANIA
 KOPALNI ODKRYWKOWEJ
Wykonał:
Prowadzący:
Igor Włosek
Dr inż. Monika Derkowska-Sitarz1. Wstęp
Celem projektu jest zaplanowanie systemów odwadniania dla planowanej kopalni odkryw-
kowej   gliny.   Projekt   zakłada   obliczenie   prawdopodobnych   opadów   na   terenie   kopalni,   obszaru zlewni powierzchniowej oraz podziemnej kopalni, a także na podstawie tych danych, wyliczenie potrzebnych parametrów i zastosowanie odpowiednich technologii do odwodnienia terenu kopalni. 
1.1. Opis terenu
Województwo: DolnośląskiePowiat: Ząbkowice ÅšląskieGmina: Ząbkowice Åšląskie
Kopalnia   będzie   znajdowała   się  w  terenach   wyżynnych,   na   stoku  o   małym   nachyleniu. 
Obecnie na tym terenie są pola uprawne oraz nieużytki. Tuż obok przebiega droga o powierzchni twardej o szerokości 3-7 metrów, która nadaje się do transportu materiałów wozami ciężkimi. W odległości kilometra od planowanej kopalni Å‚Ä…czy się ona z drogą krajową nr 8. 
Teren ten jest zbudowany głównie z gleb brunatnych, czyli glin i pyłów, a więc  gruntu o ni-
skim współczynniku filtracji, a więc słabej przepuszczalności. 
Przez obszar planowanego wyrobiska przebiega mały ciek wodny.
1.2. Ograniczenie dopływu
Aby ograniczyć dopływ wód powierzchowni zastosowano kilka metod:
- Ciek wodny przełożono poniżej obszaru górniczego,- Od wyżej położonej strony zachodniej osłonięto kopalnię  rowem opaskowym, który wpływa do przełożonego cieku,- Od strony północnej i zachodniej usypano wały.
Po stronie południowej przebiega droga, która jest zbudowana w obniżeniu terenu, więc od-
gradza kopalnię od spływów. Strona wschodnia jest położona niżej, więc spływ odbywa się do cie-ku wodnego. 
2. Obliczenia
2.1. Przepływ maksymalny rowu opaskowego O prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Q1%=Bz*A*P1%*ψ*λ1 [m3/s]
Gdzie:A â€“ powierzchnia zlewni rowu opaskowego – pomierzono 0,045 km2,ψ – współczynnik spływu,λ1 - współczynnik zależny od powierzchni zlewni â€“ odczytano 1,Bz â€“ współczynnik zależny od czasu spływu po stokach â€“ odczytano 0,1623,P1% - opad o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na sto lat â€“ przyjęto 80 mm.
Czasy spływu po stokach
Tr=L/Vr [min]Vr -prędkość przepływu [m/s] – przyjęto 0,4 m/s

(…)


2918,666
2985,550
3069,615
3177,410
3270,281
3327,384
3388,205
2.6. Dopływ podziemny
2.6.1. Zasoby dynamiczne
Qdyn = 1,366*k*s*(2H-s)/(lgRc – lgr)
Gdzie:
s- wielkość depresji, [m],
k – współczynnik filtracji, [m/d],
Rc – całkowity zasięg leja depresji, [m].
s = H – h [m]
H – miąższość warstwy wodonośnej – 29 m,
h – wysokość zwierciadła dynamicznego
h = Rzd – Rzw
Rc = R + r [m]
r – promień zastępczy…
….
Obecnie na tym terenie są pola uprawne oraz nieużytki. Tuż obok przebiega droga o powierzchni
twardej o szerokości 3-7 metrów, która nadaje się do transportu materiałów wozami ciężkimi. W
odległości kilometra od planowanej kopalni łączy się ona z drogą krajową nr 8.
Teren ten jest zbudowany głównie z gleb brunatnych, czyli glin i pyłów, a więc gruntu o niskim współczynniku filtracji, a więc słabej…
… – pomierzono 400 m
Współczynnik spływu
ψ = 1-c1-c2-c3
c1 – wsp. zależny od topografii terenu – przyjęto 0,2
c2 – wsp. zależny od rodzaju gleb – przyjęto 0,2
c3 – wsp. zależny od pokrycia terenu szatą roślinną – przyjęto 0,1
Więc:
ψ = 1-0,2-0,2-0,1 = 0,5
B = 45000/400 = 112,5 m
Ts= (112,5/2)*(1/0,2) = 281,25 s = 4,7 min
Tr = 400/0,4 = 1000 s = 16,6 min
Q1%=0,1623* 0,045* 80*0,5*1=0,292 m3/s…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz