Wpływ erozji koryta rzeki na przebieg krzywej konsumpcyjnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ erozji koryta rzeki na przebieg krzywej konsumpcyjnej-opracowanie - strona 1 Wpływ erozji koryta rzeki na przebieg krzywej konsumpcyjnej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wpływ erozji koryta rzeki na przebieg krzywej konsumpcyjnej -rysunek.
Kształt krzywej przepływu.
Natężenie przepływu, można wyrazić jako iloczyn:
Q = Fv
gdzie:
F — czynna powierzchnia przekroju poprzecznego [m],
v — średnia prędkość w przekroju [m/s].
Obydwa składniki wzoru można wyrazić jako funkcje stanów wody:
F =f1(H),
v=f2(H),
czyli:
Q=f1(H)f2(H).
Koryta naturalne zazwyczaj rozszerzają się wraz ze wzrostem napełnienia. Dla takich koryt funkcja F= f1(H) ma kształt wypukły ku górze, odwrotny kierunek wykresu oznaczać by musiał, że przekrój zwęża się ku górze, co może zdarzać się jedynie w przypadku rzek górskich, płynących pod nawisami skalnymi (Rys.1.) lub też przewodów zamkniętych o przekroju kołowym, eliptycznym lub owalnym. W przekrojach naturalnych w miarę wzrostu stanów wody H powierzchnia przekroju poprzecznego F wzrasta szybciej niż liniowo. Funkcja v =f2(/H) w korytach rozszerzających się ku górze, przy nieznacznie zmieniającym się spadku zwierciadła wody (i zbliżone do const.) jest również funkcja rosnącą wraz ze wzrostem stanów wody H. Funkcja Q =f(H) jest na ogół funkcja rosnącą szybciej niż liniowo, ponieważ, natężenie przepływu Q zgodnie ze wzorem jest iloczynem funkcji f1(H) i f2 (H).
Z przeprowadzonych rozważań wynika, że krzywa przepływu ma kształt krzywej potęgowej o wykładniku n\. Rys.1. Przekrój zwężający się ku górze.
Rys.2. Wykres związków: krzywej natężenia przepływu Q = f1(H), krzywej powierzchni przekroju F=f2(H), krzywej prędkości przepływu v= f3(H)
Kształt krzywej przepływu koryta naturalnego zależy w pierwszym rzędzie od kształtu przekroju poprzecznego oraz od spadku zwierciadła wody, które są związane z intensywnością erozyjną rzeki. Im większy spadek zwierciadła wody tym większa prędkość spływu wody , a tym samym większa siła niszcząca i zmiany przekroju poprzecznego rzeki.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz