Solanka - strona 9

Pytania y Biogeografii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Wanda Wesołowska
 • Biogeografia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1288

. Mają miękisz odsalający solanka gromadzona na spodzie liści. Korzenie podporowe , korzenie oddechowe, Kora...

Sekwestracja dwutlenku węgla

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Techniki oczyszczania spalin
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1778

jest na głębokość około 1 km do zawierających solankę utworów piaszczystych o miąższości 200 m, oddzielonych od dna...

Ekosystemy DNA

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Filip Pniewski
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1162

, ale także może to być solanka, ropa, asfalt • Powstaję na skutek działania bardzo dużego ciśnienia (wynikającego z nagromadzenia...

Bakterie i organizmy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tadeusz Namiotko
 • Różnorodność biologiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1043

) • Psychrofile (0-10 stopni) • Halofile (duŜe stęŜenie soli – słone jeziora, solanki, słone gleby) • Acidofile...

Woda w przemyśle spożywczym, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr Anna Wlazły
 • Technologia żywności
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

, jest składnikiem zalew i solanek, używana jest także do mycia surowców, opakowań i instalacji przemysłowych...

Wykład - wyrobiska udostępniające

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 2968

do wydobywania kopalin ciekłych (wody, solanek, ropy naftowej). e.) NADSIĘWŁOM pionowe lub strome wyrobisko...