Bakterie i organizmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bakterie i organizmy - strona 1 Bakterie i organizmy - strona 2 Bakterie i organizmy - strona 3

Fragment notatki:


Zmniejszenie areału danego  siedliska o 90 % powoduje  spadek liczby gatunków  zamieszkujący dany areał  co najmniej o połowę   (Wilson 1987).  Grupą najbardziej zagroŜoną okazały się płazy. Spośród  5743 gatunków 33% jest zagroŜonych wymarciem a o  kondycji dalszych 25 % niewiele wiadomo (Science   07.2006).  Least Concern (LC lub LR/lc), najniŜszego ryzyka Czerwona Księga Gatunków ZagroŜonych – publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i  Jej Zasobów (IUCN) lista zagroŜonych wyginięciem gatunków organizmów. Ukazała się po raz pierwszy w  1963 roku. Zawiera spis 44838 gatunków (ponad 32 tysiące gatunków zwierząt, ponad 12 tysięcy gatunków  roślin oraz 3 gatunki grzybów), z których 16928 jest zagroŜonych wyginięciem. Większość z nich uzyskała  status zagroŜonych w wyniku działalności człowieka. Near Threatened (NT lub LR/nt), bliskie zagroŜenia Vulnerable (VU), gatunki o stosunkowo wysokim ryzyku wymarcia, które mogą wymrzeć stosunkowo  niedługo Endangered (EN), zagroŜone, przypisuje się im bardzo wysokie ryzyko wymarcia w niedalekiej  przyszłości. Critically Endangered (CR), krytycznie zagroŜone, najbardziej zagroŜone wymarciem w naturze  gatunki. Extinct in the Wild (EW), jedyne znane egzemplarze zachowane/jedyni znani osobnicy zachowani w  hodowli, lub w ogrodach zoologicznych Extinct (EX), wymarłe Gołąb wędrowny Na początku 1800 roku gołąb wędrowny (Ectopistes migratorius) –zamieszkiwał Amerykę Północną i był to prawdopodobnie najliczniej występujący gatunek ptaka zamieszkujący kulę ziemską . Był to ptak wybitnie stadny. Gołębie wędrowne Ŝyły w grupach liczących setki tysięcy ptaków. Najliczniejsze stada liczyły nawet do 2 miliardów osobników. Takie grupy tworzyły na niebie osobników. Takie grupy tworzyły na niebi swego rodzaju chmury, szerokie na 1,5 km i długie na kilkaset kilometrów. Gniazdowały na drzewach - na jednym drzewie mogło znaleźć się nawet do 100 gniazd gołębi wędrownych. Cała populacja była szacowana na około 5 mld osobników. Ostatni zginął w zoo w 1914 roku Gołąb wędrowny Wszoły (Mallophaga) Dront dodo • Dront dodo (dodo) (Raphus  cucullatus) – duŜy, wymarły ptak  nielotny z rodziny drontów,  zamieszkujący niegdyś wyspę  Mauritius. • Opisany przez holenderskich  kolonizatorów w 1507, wyginał  prawdopodobnie juŜ w  1681 1976 – 18 osobników w Parku  Narodowym Fiordland na Wyspie  Południowej Kakapo Strigops habroptila Południowe

(…)


przytwierdzenie
do
komórek zwierzęcych lub biorą udział w
procesie koniugacji
Plazmid - dodatkowa (poza genoforem)
kolista cząsteczka DNA zawierająca m.in.
geny odporności na antybiotyki
Genofor (Nukleoid) – odpowiednik jądra
u Eukaryota,
z mureiny
z mureiny
przecinkowiec cholery
Vibrio cholerae.
Niezwykłe kształty
Gwiazdo-kształtne Stella
Kwadratowe Haloarcula
Większość bakterii jest
monomorficznych
Kilka pleomorficznych
Dwoinki zapalenia opon
mózgowych
Neisseria meningitidis.
PODZIAŁ BAKTERII ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB GRUPOWANIA SIĘ:
dwoinki - występują parami
czworaczki - występują czwórkami
sześcianki - występują szóstkami (w dwu rzędach po trzy)
paciorkowce - tworzą łańcuszki
gronkowce - nieregularne skupienia na kształt kiści winogron
Chemosyntetyzują:
bakterie siarkowe - utleniają związki zawierające siarkę
bakterie nitryfikacyjne - utleniają związki zawierające azot
bakterie Ŝelazowe - utleniają związki zawierające Ŝelazo
bakterie wodorowe - utleniają wodór.
Unikatowa budowa bakteryjnych wici pozwala na ich obrót w przeciwieństwie do ruchu
falowego rzęsek archeanów i eukariontów (protistów czy ludzkich plemników)
50 nm
chemotaksja + i - , fototaksja + i -
ROZMNAśANIE BAKTERII
-podział komórki
-pączkowanie

Najstarszy organizm kopalny
Cyanobacteria (sinica) > 3 Mld lat temu
Pierwsza fotosynteza i pierwsze stromatolity
Dziś
4.6 Mld lat temu
Brak Ŝycia
jednokomórkowce
wielokomórkowce
Pierwsze eukarionty
Oddychanie tlenowe
Pierwsze procesy
rozmnaŜania
Archaeany
- odmienna budowa ściany komórkowej (brak mureiny oraz obecność nienasyconych kwasów tłuszczowych i
glicerolu zamiast fosfolipidów w błonie komórkowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz