Sobór nicejski I

note /search

Sobór Nicejski - opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Patrologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Sobór Nicejski Bibliografia: K. Schatz, Sobory powszechne, tłum. J. Zakrzewski, Kraków 2002. M...

Okres patrystyczny - definicja

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Patrologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

z Cezarei). Podział patrologii. Zasadniczo dzieli się ona na dwa okresy: do Soboru Nicejskiego 325 r. Główne...

Wykład - patrystyka

  • Uniwersytet Warszawski
  • Filozofia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 875

boskie (rozwiązanie przyjęte przez sobór nicejski). Istnieje jeden nieskończony Bóg, który stworzył...

Bazyli Wielki - życiorys

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Patrologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1757

zdradził sobór Nicejski. Dochodzi miedzy nimi do spięć. Dotyczą one prawdopodobnie niesłychanej gorliwości...