Sobór nicejski I

Sobór Nicejski - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

Sobór Nicejski Bibliografia: K. Schatz, Sobory powszechne, tłum. J. Zakrzewski, Kraków 2002. M...

Okres patrystyczny - definicja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

z Cezarei). Podział patrologii. Zasadniczo dzieli się ona na dwa okresy: do Soboru Nicejskiego 325 r. Główne...

Jan Damasceński - dzieła i teologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

chrześcijańskiej wobec władz. Akta Soboru Nicejskiego II (787) nazywają go logotheotos - poborcą podatków...

Wykład - patrystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812

boskie (rozwiązanie przyjęte przez sobór nicejski). Istnieje jeden nieskończony Bóg, który stworzył...

Bazyli Wielki - życiorys

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1722

zdradził sobór Nicejski. Dochodzi miedzy nimi do spięć. Dotyczą one prawdopodobnie niesłychanej gorliwości...

Ojcowie kapadoccy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

chrześcijan. W rezultacie tego wydarzenia zwołany został w roku 325 Sobór Nicejski, którego zasadniczym celem...