Wykład - patrystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - patrystyka - strona 1 Wykład - patrystyka - strona 2

Fragment notatki:

PATRYSTYKA
Ojcowie Kościoła - świadkowie nauki pierwotnego Kościoła, twórcy soborów powszechnych, znawcy filozofów starożytnych.
Okres przednicejski (do 325 r.) - kształtowanie dogmatyki i sformułowań doktryny.
Okres po soborze (po 325) - ustalone credo, określona doktryna.
381 - Konstantynopol, symbol wiary.
„Ojciec”:
a) dawny, święty, prawomyślny autorytet,
b) dowolny starożytny pisarz chrześcijański.
APOLOGETYKA
Reakcja na pojawiające się pisma przeciwko chrześcijaństwu (Celsus, Porfiriusz, cesarz Julian).
Cel pism apologetycznych:
- odpieranie zarzutów przeciwko chrześcijanom,
- próba wyłożenia reguł wiary za pomocą pojęć filozoficznych,
- wykazywanie równouprawnienia oraz wyższości chrześcijaństwa nad innymi religiami i filozofiami w cesarstwie.
Główne zagadnienia okresu:
1) Kwestia stosunku wiary i filozofii, objawienia i rozumu - kwestia stosunku do dotychczasowej filozofii (dotychczasowego wykształcenia apologety) - akceptacja lub odrzucenie.
2) Kwestia Trójcy świętej (relacji między osobami boskimi), w szczególności kwestia relacji między Ojcem i Synem.
Subordynacjonizm - najwyższą osobą boską jest Bóg Ojciec, Syn boży i Duch święty są mu podporządkowani,
Modalizm (sabelianizm, monarchianizm) - oddzielne osoby boskie nie istnieją realnie, są tylko sposobem wielorakiego przejawiania się jednego, niepodzielnego Boga,
Adopcjonizm - Chrystus był najdoskonalszym człowiekiem, adoptowanym przez Boga w momencie chrztu,
Doketyzm - Chrystus nie żył realnie i jako człowiek był tylko zjawiskiem.
3) Kwestia logosu i jego relacji do Chrystusa, spór o miejsce Chrystusa w wierze (próba pogodzenia monoteizmu z boskością i odrębnością Syna bożego). Źródła:
- Stary Testament,
- Ewangelia,
- filozofia grecka: Platon (rozróżnienie w Sofiście słowa w myśli i słowa wypowiedzianego), Arystoteles, Heraklit, stoicy (logos jako przyczyna sprawcza, przeniknięta nasionami, z których wyrastają rzeczy).
Wyższość chrześcijaństwa nad filozofią grecką:
- starożytność pism (powszechne przekonanie o znajomości Pięcioksięgu przez Platona),
- spełnienie proroctw (wiarygodność wszystkich pism na podstawie prawdziwości niektórych),
- „płaszcz filozofa” - zbieżność kontemplacji i działania, teorii i praktyki, dawanie świadectwa własnej doktrynie,
- powszechność i egalitaryzm chrześcijaństwa przeciwstawiony elitarności filozofii.
Gnostycyzm
Zbawienie poprzez wiedzę (gnosis), będącej przetłumaczeniem obrazów religijnych na pojęcia filozoficzne. 3 kategorie ludzi:


(…)

… Ewangelii (linia rozwojowa - Chrystus, apostołowie, Ojcowie Kościoła).
Bóg jest jednością mądrości, mocy i woli (rozważany w swojej naturze). Logos - Słowo i mądrość Boga są wyłonionymi z Niego rękami dla stworzenia świata (ekonomia trynitarna).
TERTULIAN ok. 160 - 220
Nie ma miejsca dla filozofii przy jednoznacznie określonej linii tradycji apostolskiej. Dysjunkcja - albo filozof, albo chrześcijanin…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz