Skarpa - strona 27

Rekultywacja gruntów-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż Grzegorz Pączkowski
  • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 77
Wyświetleń: 609

i chemicznych, uregulowanie Stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie...

Użytki ekologiczne w Polsce

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin...

Wnętrza - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Maria Tomaszewicz
  • Projektowanie urbanistyczne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2296

płaszczyzną trawnika, kwietnika czy zwierciadła wody ścianami drzew, architektury czy skarp o różnych...