Skarpa - strona 11

Projekt zbocza stałego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Dankowski
 • Zarządzanie eksploatacją maszyn
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

nachylenia poszczególnych skarp zbocza stałego dla następujących założeń - półka węglowa o szerokości 5 m...

Wykłady z odwodnienia dróg cz.1

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Barbara Strycharz
 • Odwodnienie dróg
Pobrań: 560
Wyświetleń: 7329

zajęty przez rów lub ściek, skarpy robót ziemnych i przyległy do nich teren. Rys.3. Zlewnia drogowa...

Opracowane zaagadnienia na egzamin, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jakub Mazurek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 616
Wyświetleń: 4102

wywołuje powstanie powierzchni odłamu i wypieranie gruntu spod stopy fundamentu. 20. Definicja Skarpy...

Roboty przygotowawcze-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 630

darnina wykorzystywana jest do umacniania nasypów skarp i wykopów stałych . Ziemię roślinną...

Głębienie szybu w górotworze nawodnionym

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1925

wody i rodzaju górotworu można zastosować kilka sposobów walki z wodą i ochrony skarp, ociosów wykopu...

Rowy i ich zadania-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk
 • Nawodnienia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1519

* nachylenie skarp 1,5m dla głębokości powyżej i poniżej nawod. Mniejsze niż n=(1:1,5-1,20 gl. Mineralne n=(1...