Opracowane zaagadnienia na egzamin, WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 672
Wyświetleń: 4410
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane zaagadnienia na egzamin, WYKŁAD - strona 1 Opracowane zaagadnienia na egzamin, WYKŁAD - strona 2 Opracowane zaagadnienia na egzamin, WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

W treści notatki znajdują się takie zagadnienia jak: geoinżynieria, grunt budowlany, gęstość (właściwa), ciężar objętościowy, gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, porowatość, wskaźnik porowatości, wilgotność, granica plastyczności, granica płynności, stopień zagęszczenia, stopień plastyczności, kąt tarcia wewnętrznego i spójność, naprężenia pierwotne pionowe, naprężenia pierwotne poziome, parcie czynne, parcie pasywne (bierne), nośność według teorii sprężystości, nośność gruntu, skarpa, zbocze, stateczność skarpy. Ponadto w treści notatki następujące pojęcia: współczynnik filtracji, objętość wody przepływającej przez próbkę badanej skały, spadek hydrauliczny, moduł edometryczny, osiadanie, grunt nasypowy, grunty wysadzinowe, zagęszczalność gruntu, wskaźnik zagęszczenia, wilgotnośc optymalna, grunt zbrojony, gabion, gabiony.

1. Geoinżynieria - dziedzina nauki zajmująca się sposobami planowania, organizowania i realizacji robót ziemnych i górniczych oraz metodami, technologiami i urządzeniami do sztucznej poprawy właściwości fizyczno-mechanicznych utworów geologicznych.
2. Grunt budowlany - część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonania z niego budowli ziemnych.3. Gęstość (właściwa) - stosunek masy suchego szkieletu gruntowego ms do jej objętości Vs. Wyznacza się na wysuszonym i sproszkowanym gruncie, w piknometrze.4. Ciężar objętościowy - stosunek ciężaru fazy stałej G próbki skalnej wraz z zawartymi w niej porami do jej objętości V.5. Gęstość objętościowa szkieletu - stosunek masy szkieletu gruntu ms w danej próbce do jej objętości w stanie pierwotnym (razem z porami).6. Porowatość - stosunek objętości porów Vp w danej próbce gruntu do jej całkowitej objętości V. 7. Wskaźnik porowatości - stosunek objętości porów Vp do objętości szkieletu gruntowego Vs.8. Wilgotność - stosunek masy wody mw zawartej w porach gruntu do masy szkieletu gruntowego ms.9. Granica plastyczności - taka wilgotność, przy której grunt przechodzi ze stanu twardoplastycznego w półzwięzły.10. Granica płynności - taka wilgotność, przy której grunt przechodzi ze stanu miękkoplastycznego w płynny.11. Stopień zagęszczenia ID - stosunek zagęszczenia istniejącego w naturze do największego możliwego zagęszczenia danego gruntu.12. Stopień plastyczności IL - stosunek różnicy wilgotności naturalnej Wn danego gruntu i granicy plastyczności Wp do różnicy granicy płynności WL i granicy plastyczności.13a. Kąt tarcia wewnętrznego - miara oporu gruntu przeciwko poślizgowi dwu jego części względem siebie (np. gdy powierzchnie potencjalnych osuwisk uzyskuja wartosc kata tarcia wewnetrznego nastepuje poslizg).13b. Spójność - opór gruntu stawiany siłom zewnętrznym, a wywołany wzajemnym przyciąganiem cząstek składowych gruntu. 14. Naprężenia pierwotne pionowe - stan naprężeń panujący na pewnej głębokości pod powierzchnią terenu w górotworze, wywołany tylko ciężarem własnym gruntu, prostopadłych do powierzchni gruntu, zależnych od naprężeń pierwotnych, poziomu zwierciadła wody gruntowej, zjawiska ciśnienia spływowego.
15. Naprężenia pierwotne poziome - stan naprężeń panujący na pewnej głębokości pod powierzchnią terenu w górotworze, wywołany tylko ciężarem własnym gruntu, równoległych do powierzchni gruntu, zależne od zjawiska rozporu bocznego oraz stopnia konsolidacji gruntu.16. Parcie aktywne (czynne) - siła zewnętrzna działająca na konstrukcje, powoduje występowanie przemieszczenia konstrukcji lub

(…)

… z podwójnie skręconej siatki stalowej galwanizowanej cynkiem lub galfanem bądź dodatkowo pokryte PCV. murów oporowych, przyczółków mostowych, obudowy skarp i brzegów, budowli hydrotechnicznych, stabilizacji zboczy. Zalety: elastyczność, pochłanianie hałasu, twardość, łatwość montażu. Używa się również materace gabionowe.

… mechaniki gruntów i geotechniki, hydrogeologii, geofizyki, mineralogii, geochemii, mechaniki górotworu, gruntoznawstwa, inżynierii lądowej i wodnej, fundamentowania, górnictwa, wiertnictwa, materiałoznawstwa oraz maszynoznawstwa. Zajmuje się sposobami planowania i organizacji, realizacji robót ziemnych i górniczych oraz metodami, technologiami i urządzeniami do sztucznej poprawy właściwości fizyczno…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz