Sposoby zabezpieczania budowli przed wodą gruntowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby zabezpieczania budowli przed wodą gruntowa-opracowanie - strona 1 Sposoby zabezpieczania budowli przed wodą gruntowa-opracowanie - strona 2 Sposoby zabezpieczania budowli przed wodą gruntowa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

- Igłofiltry stosuje się gdy strop warstwy nieprzepuszczalnej zalega płytko poniżej dna wykopu lub warstwa wodonośna ma małą miąższość a grunty są mało przepuszczalne (piaski pylaste, gliniaste, pyły)'
Sposoby zabezpieczania budowli przed woda gruntowa. Ochrona czynna polega na trwałym, sztucznym obniżaniu poziomu zwierciadła wody gruntowej za pomocą drenażu poziomego lub , albo obu naraz. Drenaż poziomy można wykonać w postaci: rowów otwartych lub zakrytych wypełnionych żwirem lub tłuczniem
rur ceramicznych, betonowych lub azbestocementowych. Drenażem pionowym są studnie zupełnie lub niezupełne, z których pompuje się wodę. Wskutek pompowania tworzy się lej depresyjny i obniża się poziom zwierciadła wody gruntowej. Ten sposób jest stosunkowo drogi, gdyż wymaga stałego zużycia energii elektrycznej. Drugi sposób drenażu pionowego polega na samoczynnym odprowadzaniu wódy gruntowej pierwszego horyzontu do warstw przepuszczalnych, zalegających głębiej, pod warstwą utrzymującą pierwszy horyzont wody gruntowej.
Ochrona bierna- polega na wykonaniu:
osłony wodoszczelnej
izolacji przeciwwilgociowej. Osłony wodoszczelne chronią budowlę i fundament na obszarze jej posadowienia przed działaniem wód przepływających i powinny sięgać do stropu warstwy nieprzepuszczalnej, zalegającej w podłożu budowlanym. Wykonuje sie je z gruntów o bardzo małym współczynniku przepuszczalności. Izolacje powinny chronić budynek przed działaniem wód grawitacyjnych i kapilarnych oraz ich agresywnych składników. W budynkach nie podpiwniczonych izolację wykonuje się w jednym poziomie, 30 cm nad terenem. Są to dwie warstwy papy sklejone i przyklejone lepikiem do muru. W każdej warstwie papę łączy się na zakład o szerokości co najmniej 10 cm. W budynkach podpiwniczonych stosuje się dodatkowo izolację poziomą posadzki piwnicy (2 x papa na lepiku) oraz izolację pionową (nałożenie masy asfaltowej na uprzednio wykonaną zaprawę na zewnętrznej części ściany + ścianka na 1/2 cegły). Przy wysokim poziomie gruntowych górną płytę posadzki należy wykonać z żelbetu (bo musi przeciwstawić się wyporowi wody), a izolację z kilku warstw papy lub tkaniny asfaltowej na lepiku (bardziej elastyczne). Przy dużym ciśnieniu wód agresywnych stosuje sie izolacje z folii.
zabezpieczenie fundamentów przed wilgocią i agresywnością wód gruntowych
Ochrona fundamentów przed wilgocią:
-musi być wykonana izolacja zabezpieczająca;
IZOLACJE:
-przeciwwilgociowe(przy posadowieniu powyżej ZWG lub przed podciąganiem kapilarnym i wodą opadową)
-wodoszczelne(stosowane przy ochronie przed napływem wód gruntowych)
W zależności od postaci wody stosujemy różne typy izolacji:

(…)

… do rur sprawia, że następuje „odbiór” wody z warstwy gruntu.
- skuteczność igłofiltrów zależy od przepuszczalności gruntów oraz od czasu ich instalacji. W drobnoziarnistych gruntach pylastych, gliniastych i ilastych o bardzo małej odsączalności i przepuszczalności, gdzie grawitacyjny ruch wody jest utrudniony, igłofiltry działają na zasadzie wytwarzania próżni w nawodnionym gruncie. Podciśnienie…
… plastycznych bitumiczno-mineralnych lub asfaltów lanych
-CIĘŻKIE: ochroną przed wodą pod ciśnieniem, izolacje bitumiczne z kilkoma wkładkami papy, juty; do wysokości min. 0,5 powyżej max. poziomu wody
lub izolacje zewnetrzne.
Izolacje przed wodami agresywnymi dla betonu:
Czynniki niszczące beton:
-kwasowość wody;
-zmniejszona twardość przemijająca wody;
-obecność rozpuszczalnego CO2 w wodzie -agresywność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz