Skarpa - strona 12

Opracowane pytania z gleby

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych...

Wydajność koparki-projekt

  • Politechnika Wrocławska
  • Eksploatacja podwodna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1589

eksploatacyjne. Nazwa Symbol Jednostka Wartość Kąt nachylenia części lądowej skarpy ϕN [0] 64 Kąt nachylenia...

Schody i pochylnie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

lub łamane o kącie skrętu 90° lub 180°, z wyjątkiem schodów usytuowanych na skarpach korpusu drogi...

Grunty trudne -Wykład

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Budownictwo ziemne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2394

(wzmocnienie skarpy może być za pomocą gwoździowania lub mikrofal) dyspersyjne- grunty spoiste, drobnoziarniste...

Wielkość natężenia przepływu

  • Politechnika Gdańska
  • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

szorstkości, która określa nam wpływ czynników (takich jak: rodzaj powierzchni dna, skarp, ilość roślinności...