Projekt zbocza stałego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt zbocza stałego-opracowanie - strona 1 Projekt zbocza stałego-opracowanie - strona 2 Projekt zbocza stałego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WYDZIAŁ GÓRNICZY rok akademicki Ćwiczenie nr 2
Temat : PROJEKT ZBOCZA STAŁEGO Wykonał :
1. Wyznaczenie nachylenia generalnego zbocza metodą Fp-Masłowa
- naprężenia pierwotne δi = Σ γi zi
- kąty nachylenia dla poszczególnych warstw wg Masłowa : ψi = arctg ( tg φ + c/δ )
- odległości poziome dla poszczególnych warstw Li = hi / ( tg φ + c / δ )
Dla nachylenia wstępnego 2 : 1
Rodzaj gruntu
Głębokość zalegania [m.p.p.t.]
Ciężar objętościowy gi [KN/m3]
Naprężenia pierwotne δi [kPa]
Spójność
c [kPa]
Kąt tarcia φ [°]
Kąty nachylenia Ψ [° ]
Długość w poziomie Li [m.]
piaski
1
17,6
17,6
0
30
30
1,73205
piaski
2
17,6
35,2
0
30
30
1,73205
piaski
2,5
17,6
44
0
30
30
0,86603
glina piaszczysta
3,5
21,1
65,1
45
14
43,2459
1,06318
glina piaszczysta
4,5
21,1
86,2
45
14
37,6455
1,2964
glina piaszczysta
5,5
21,1
107,3
45
14
33,7712
1,49541
piaski
6
17,6
116,1
0
30
30
0,86603
piaski
7
17,6
133,7
0
30
30
1,73205
piaski
8
17,6
151,3
0
30
30
1,73205

(…)


węgiel brunatny
35
250
0,700208
21,06
137,5
0,385114
2.3. Określenie nachylenia skarpy dolnej
2.3.1. Wariant 1 - początkowe nachylenie 1: 1,5
Uwzględniając fakt , że warstwa węgla o stosunkowo dużej spójności jest nachylona zakłada się powierzchnię poślizgu na granicy warstw węgla i piasku , oraz wypadkową wartość parcia czynnego ( według Rankinowskiej teorii stanów granicznych ) :
Aby skarpa była stateczna siła wytrzymałości gruntu T ≥ Ec
Wskaźnik wytrzymałości n = T / Ec
a) Siła wytrzymałości gruntu na styku warstwy piasku z węglem : T = G cosα tgφpt , gdzie
α - kąt nachylenia płaszczyzny poślizgu α = 1°
φpt - kąt tarcia wewnętrznego piasku ( bierze się pod uwagę parametry wytrzymałości trwałej gruntu słabszego ) φpt =27,46° G - ciężar gruntu nadległego wywołujący siłę utrzymującą G = ΣγiAi…
… nachylenia skarpa jest stateczna
2.4. Określenie nachylenia skarpy górnej
2.4.1. Wariant I - początkowe nachylenie 1: 1,5 - metoda Felleniusa
wskaźnik stateczności n jest stosunkiem sił czynnych fc do sumy sił biernych fb Dla R = constans wskaźnik stateczności , gdzie Gi = ΣγiAj ; αi = arctg δhiα/gi , gdzie gi - grubość paska δhiα -różnica wysokości na początku i końcu podstawy paska ; Ai = hi gi + 0,5 δhi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz