Składnica akt

Archiwa bieżące-notatki z ćwiczeń

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Dorota Mróz
  • Archiwa bieżące
Pobrań: 763
Wyświetleń: 8057

, zabezpieczaniem, udostępnianiem. Rodzaje archiwów .bieżących : Arch. Zakładowe, składnice akt, archiwa...

Teoria i metodyka archiwalna

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Archiwistyka
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 3794

i przechowywania akt spraw w komórce organizacyjnej do czasu przekazania ich do archiwum zakładowego, składnicy akt...

System kancelaryjny

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1680

poszukiwań w składnicy akt - 10 lat; E - oznaczenie na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny...

Zarządzanie zasobami sieciowymi

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Krzysztof Kopiński
  • Zarządzanie zasobami sieciowymi
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3094

teleinformatyczny pełni funkcje archiwum zakładowego lub składnicy akt, dlatego musi spełniać określone warunki...