Sielanki - strona 6

Literatura Staropolska - lista lektur

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Literatura Staropolska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1337

. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie. Opr. J. Pelc. Wrocław 1964 (Wierzby; Kołacze; Czary; Żeńcy...

Barok, wykłady

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Aleksandra Iwanowska
  • Literatura i kultura Karaimów polskich
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4263

Bartłomiej Zimowic - autor sielanek, brat Szymona (przygotował jego liryki); Szymon Zimowic (1608/09-1629...

Zestawy egzaminacyjne ze staropolski

  • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2401

antyk, średniowiecze I 1.Kaznodziejstwo w średniowieczu na tle tradycji europejskiej. 2.Horacjanizm w twórczości Kochanowskiego. Imitacja i emulacja- omów na wybranych przykładach. 3.Trop.1.Nauczanie religijne wśród chrześcijan, uprawiane początkowo przez Apostołów i pierwszych biskupów, rozpowszech...

Wacław Potocki - twrczość

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
  • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1071

. „Periody” to osiemnaście trenów napisanych po śmierci syna - Stefana, jak i radosnych : „Sielanka...