Siedlisko przyrodnicze - strona 6

Wykład - Park krajobrazowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546

: 1) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną...

Podział regionalny Pobrzeża

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4228

Siedliskowej, wytwarzają się na nich siedliska przyrodnicze, wymagające ochrony w sieci Natura 2000 Formy...

Wykład - Ogrody botaniczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

ochrony gatunkowej lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 11) z grobli stawów rybnych; 12) jeżeli usunięcie...

Ekologia - Przepisy prawne UE

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Zarządzanie odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1876

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, będącej elementem prawa Unii Europejskiej...

Wykłady z ochrony przyrody

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Leszek Jerzak
 • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2996

i grzybów objętych ochroną gatunkową - zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia - siedlisk przyrodniczych...

Zabytki w Polsce

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

dzikiego ptactwa 79/403/EWG zwanej Dyrektywą Ptasią i dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych...

Odnowiona strategia zrównoważonego rozwoju UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zofia Wysokińska
 • Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2345

gatunków roślin, gatunków zwierząt (poza ptakami) oraz siedlisk przyrodniczych. Co ważne, oba typy obszarów...